На факультеті екології і права Житомирського національного агроекологічного університету  11 квітня за модерацією кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук була проведена І Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття».

 

Учасників  заходу привітали: Скидан Олег Васильович – ректор Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н., професор, голова оргкомітету; Романчук Людмила Донатівна – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, д. с.-г. н., професор, співголова оргкомітету; Данкевич Євген Михайлович – д.е.н., професор, декан факультету екології і права, заступник голови оргкомітету та Зибалов Сергій Володимирович – заступник начальника державної екологічної інспекції у Житомирській області, співголова оргкомітету. 

Під час конференції висвітлювалися нові результати теоретичних, прикладних та науково-методичних досліджень із широкого спектру гідробіологічних проблем. Також представили   різнобічний зріз проблематики, що характеризує сучасну гідробіологічну науку та стан аквакультури в Україні: порівняльну характеристику зоопланктону водосховищ на малих річках різних гідрохімічних районів басейну Дніпра, методологію відтермінованого біомоніторингу стану водних екосистем Полісся України, структуру заростей макрофітів на різних глибинах водотоків дельтової ділянки річки (на прикладі Кілійської дельти Дунаю), перифітон очисних споруд заводу  АТ «Мотор Січ» при біологічному очищенні промислових стічних вод, біоіндикаційний аналіз видового складу фітопланктону річки Перга (басейн Прип’яті), проблеми екологічного збереження водних екосистем, технологія заводського відтворення білого амура та ефективність заходів профілактики сапролегніозу ікри при її інкубації у рибогосподарському підприємстві, правова характеристика водного законодавства в Україні.

Присутні з великою зацікавленістю прослухали доповідь Цуман Наталії Василівни – кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри грунтознавства та землеробства «Водозабезпечення грунтів зони Полісся». 

Учасниками конференції стали представники наукової еліти більш як із двадцяти  ВНЗ України, в тому числі зі статусом національних. 

­­­­­­­­Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання