СЛУХАЛИ: Про роботу конкурсної комісії з організації конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ за наказом ректора від 20.07.2016 р. №249 к.


ВИРІШИЛИ: Звернути увагу суб’єктів конкурсного відбору щодо дотримання в процесі обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників наступних положень:
1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обгрунтованості рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.
2. Найменування посад, на які оголошено конкурс визначено наказом ректора університету від 20.07.2016 р. №249 к.
3. Вимоги до претендентів, визначені Положенням щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посадо науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів в ЖНАЕУ, введеного в дію наказом ректора університету від 22.04.2016 р. №146к.
4. Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів здійснюється трудовим колективом відповідної кафедри в їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).
5. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу.
6. Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд конкурсної комісії разом з окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій формі.
У висновках кафедри чітко вказується:
а) перелік робіт, які буде виконувати претендент на посаду на кафедрі та за якими спеціальностями (навчальні дисципліни, лекції, практичні, лабораторні заняття, курсові та дипломні роботи та інше), обсяг навчального навантаження що виділяє кафедра та розмір посадового окладу із розрахунку 600 годин на повну ставку;
б) які комп єнетнтн ості буде забезпечувати претендент здобувачам вищої освіти ( за спеціальностями) при виконанні навчальних робіт, визначених кафедрою;
в) перелік наукових видань, які відповідають навчальній роботі претендента на кафедрі за кожною навчальною дисципліною;
г) перелік навчально-методичного забезпечення претендента відповідно до навчальних робіт на кафедрі за кожною навчальною дисципліною (підручники, посібники, методичні матеріали, курси лекцій, практичні завдання, лабораторні практикуми тощо) в паперовому та електронному форматі;
д) участь претендента в конференціях та відповідність апробаційних результатів, визначеним навчальним роботам на кафедрі;
е) підвищення кваліфікації (практичне, наукове) претендента, сертифікації та відповідність їх програм навчальним роботам на кафедрі;
ж) рекомендації кафедри щодо терміну контракту з урахуванням обсягів підготовки здобувачів вищої освіти, компетенції яких буде забезпечувати претендент на майбутні навчальні роки (1;2;3;4;5 років) з обґрунтуванням на кожний рік.
Засідання кафедри для обговорення кандидатур претендентів проводиться впродовж 5 робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс.
7. Кандидатури претендентів, подані ними документи, висновки за результатами попереднього обговорення та окремі думки їх учасників, інформаця про роботу претендентів у навчальному закладі за попередній період (якщо претендент працював у вищому навчальному закладі до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом) розглядаються на засіданні конкурсної комісії.
8. Конкурсна комісія ухвалює рекомендації стосовно претендентів для розгляду питання на засіданні Вченої ради ЖНАБУ.
9. Претенденти мають право бути ознайомленими з висновками за результатами попереднього обговорення та рекомендаціями конкурсної комісії до засідання Вченої ради.

Завантажити pdf

ЖНАЕУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр

Корисні посилання