Президент України Петро Порошенко відзначив жителів Житомирської області державними нагородами та присвоїв почесні звання з нагоди Дня Конституції. Відповідний указ Петро Порошенко підписав 27 червня.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю присвоїти почесне звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ" – ДУБОВОМУ Володимиру Івановичу, завідувачу кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету.

Довідково: Володимир Дубовий у 1978 році з відзнакою закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут і був направлений на роботу в Миронівський НДІ селекції і насінництва пшениці, де пройшов школу всесвітньо відомого вченого, селекціонера, академіка В. М. Ремесла, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора інституту завдяки наполегливій, самовідданій та плідній праці. Кандидат с.-г. наук (1990 рік). Тема дисертації „Особенности выращивания пшеницы в условиях искусственного климата с целью ускорения селекционного процесса" (науковий керівник – академік В. М. Ремесло). В 2000 році захистив докторську дисертацію в Російській Федерації за спеціальністю „Агрофізика". Тема дисертації „Основы ресурсосберегающих технологий в фитотронно-селекционных комплексах". В 2003 році захистив докторську дисертацію в Україні за спеціальністю „Екологія". Старший науковий співробітник (1997 рік), професор з 2012 року. Член Українського товариства генетиків та селекціонерів ім. М. І. Вавилова. Член спеціалізованої вченої ради Інституту агроекології НААН по захисту кандидатських і докторських дисертацій з 2004 року (м. Київ). Член спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету по захисту кандидатських дисертацій (м. Житомир). Із 2011 року завідувач кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету, де, поряд із педагогічною роботою, продовжує наукові дослідження з теми: «Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем в умовах Полісся». Веде активну роботу з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Ним підготовлено 5 кандидатів наук. Він є одним із ініціаторів нового напряму в агрономічній науці – фітотронії. Ним доказано, що експлуатація ґрунтових теплиць і оранжерей підлягає законам класичної агрономії. Органічне поєднання технічних і технологічних рішень, селекції і рослинництва на базі штучного клімату в єдину систему, перетворює фітотронно-тепличний комплекс в агроекологічну модель адаптивного рослинництва, інтеграцію теоретичних і прикладних досліджень. Розробив проект і запровадив нові оригінальні типи теплиць. Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України його нагороджено трудовою відзнакою „ Знак пошани " (2005 рік). В. І. Дубовий – автор восьми сортів озимої та трьох сортів ярої м'якої пшениці. Результати наукових досліджень узагальнені в 200 наукових працях, в тому числі двох монографіях.

Dubovuy V I

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання