У списку молодих учених, яким призначено стипендії Кабінету Міністрів України – викладач факультету обліку та фінансів Житомирського національного агроекологічного університету Катерина Молодецька.

Відповідна інформація міститься у додатку до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 жовтня 2016 року.

Молодецька Катерина доцент кафедри КТіМС ЖНАЕУ, кандидат технічних наук, лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016 р.)

Дані про вищу освіту:

  • Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова за спеціальністю "Комп’ютеризовані системи управління і автоматики", 2007 р.
  • Аспірантура, Відділення гібридних керуючих і моделюючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2011 р.

 Сфера наукових інтересів – моделювання складних динамічних систем, диференціальні перетворення, системний аналіз об'єктів різної природи, інформаційна безпека держави.

Загальна кількість публікацій: більше 70 (семидесяти). Співавтор 7-и навчальних посібників.

 


 Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання