Питання інформатизації суспільства, впровадження засобів інформаційно-комп’ютерного забезпечення навчального процесу, що наразі є актуальним в умовах глобалізації та децентралізації суспільних процесів цього року привернуло увагу рекордної кількості учасників.

 

Привітання учасників збоку Рад молодих вчених НАПН та МОН України, їх структурних підрозділів та установ охопило питання розвитку науки серед молоді в умовах європейської інтеграції, ресурсного забезпечення та психотравматичного досвіду та безпеки функціонування.

Учасникам поінформовано про звернення до молодих науковців щодо кваліфікованих консультацій у сфері державного та публічного управління, системних наукових досліджень та розвитку бізнесу, вирішення низки соціальних проблем, в тому числі освіти й виховання молоді. Так, за статистикою 70 % розлучень в м. Києві, це молодь, що побралися одразу після школи, народили дитину і, часто-густо, здали її на опіку держави. В доповідях відмічалося. Що сім’я – це основа та нерушимий базис суспільства: сильна родини – сильна країна. Тому мало не головною є функція молоді у вирішенні проблем народу України, в тому числі через участь в роботі громадських організацій та волонтерстві. Наголошено на потребі сталого розвитку – збалансованому соціально-еколого-економічному зростанні, в тому числі через \впровадження інновацій, посилення знаннєво-інтелектуальної складової розвитку, об’єднання України задля її землі і її народу. Іншим аспектом діяльності молоді є зростання науковця

В ході доповідей прозвучати питання важливі як для розвитку української науки, так і життя самих молодих вчених. Одноголосно була підтримана позиція міждисциплінарних досліджень, співпраці на міжрегіональному, міжгалузевому, міждисциплінарному та міждержавному рівні. Місія діяльності Рад молодих вчених визначена як здатність бути лідером, що співпрацює, обмінюючись досвідом з колегами та суспільством, в тому числі з позиції духовності. Коли об’єднуються однодумці на одному духовному рівні, відбувається процес зміцнення та примноження сил команди, більш ефективно реалізуються нею проекти.

Інститут та університети розглядаються молоддю як потужні інституції у суспільному зростанні і не лише з позиції науково-освітньої діяльності, але й як активні громадські системи, спроможні завдавати вектор національного становлення. Наголошено на необхідності співпраці молодих науковців з органами влади, журналістами, громадськими організаціями, колегами та бізнесом.

Привернуло увагу часників те, що ректори та виконувачі обов’язків ректорів провідних вузів Житомира – це доктори наук до 40 років, серед яких і ректор ЖНАЕУ Олег Васильович Скидан, якому властива політика креативно-інноваційного та творчого мислення, підтримки молоді та стимулювання її до розвитку з позиції наукового та особистісного зростання, в тому числі з позиції фінансового стимулювання та організаційного спрямування на відповідальність за власне життя й життя країни, участь у її розбудові та вирішенні нагальних задач та проблем розвитку, в першу чергу через власний приклад та практику.

 

Інформаційний центр РМВ ЖНАЕУ

Житомирський національний агроекологічний університет


Онлайн-опитування “Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища”

Анкета для учителів, адміністрації закладів середньої освіти

Анкета для науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів вищої освіти

Детальніше...


Онлайн-опитування "Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії" 

Детальніше...


Тест з охорони праці 

 


Анкети моніторингового дослідження студентів

Korolov.Kosmos.Zhitomir

Освітній портал ЖНАЕУ


Корисні посилання