Протягом 15–16 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні».

 

Співорганізаторами конференції виступили Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Український науково-технологічний центр (УНТЦ, ЄС), Інститут Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  • світові тенденції розвитку малого та середнього підприємництва;
  • економічна безпека малого та середнього підприємництва;
  • стратегічні пріоритети конкурентного розвитку підприємництва;
  • сучасні виклики соціального підприємництва в Україні та світі.

Участь у заході взяли співробітники Навчально-наукового центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Житомирського національного агроекологічного університету, а також викладачі кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності і публічного управління.

На конференції виступили:

  • Забловський Андрій – к.іст.н., керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ. Тема: «Виклики та можливості для МСБ крізь призму четвертої промислової революції»;
  • Биковець Вячеслав  – генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Тема: «Громадські об’єднання підприємців в системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні»;
  • Зандерс Жан Паскаль– к.політ.н., незалежний консультант із роззброєння та питань безпеки, директор The Trench (Бельгія). Тема: «Pioneering education for disarmament and non–proliferation: A multi– and interdisciplinarycourse on CBRN export controls» («Важливість освіти у сфері роззброєння та нерозповсюдження. Міждисциплінарні курси з експортного котролю РХБЯ товарів і технологій);
  • Сухоруков Олексій– управляючий директор інвестиційної групи «Універ». Тема: «Розвиток фондового ринку в Україні як умова конкурентоспроможності бізнесу»;
  • Дмитро Ливч– проектний менеджер і голова аналітичного відділу EasyBusiness. Тема: «Як Україні посісти третє місце в Європі за рівнем інтернаціоналізації МСБ?»;
  • Джон Спенсер Джонсон– PhD, доктор наук, професор, Walden University (Університет Волден), США. Тема: «Barriers and Drivers for Women Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises withinEmerging Markets: Comparative Study in Ukraine, Poland and Mexico» («Бар’єри та стимули для жіночого підприємництва у малому та середньому підприємництві на ринках, що розвиваються: порівняльний аналіз в Україні, Польщі та Мексиці»)

Загалом, у конференції взяли участь 85  представників із 6 країн (Україна, США, Бельгія, Норвегія, Йорданія, Непал), 4 областей країни (Київська, Житомирська, Харківська, Чернівецька).

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання