Данкевича Віталія Євгеновича, доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидата економічних наук, докторанта ЖНАЕУ призначено рецензентом міжнародного наукового фахового економічного журналу “Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal”.

Місія журналу – публікація результатів наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів: IndexCopernicus (ICV 2015: 61,19), ERIH PLUS (2016), GoogleScholar (2015), РІНЦ (2015), НБУ ім. В. І. Вернадського (2015), PolishScholarlyBibliography (2016), JournalsImpactFactor (2016), AcademicResearchIndex (2016), ScientificIndexingServices (2016), CiteFactor (2016), JournalFactor (2016), Українські наукові журнали (2015), AKSTEM (2016), GlobalImpactFactor (GIF 2015: 0,625), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (2017).

Корисні посилання