Данкевича Віталія Євгеновича, доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидата економічних наук, докторанта ЖНАЕУ призначено рецензентом міжнародного наукового фахового економічного журналу “Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal”.

Місія журналу – публікація результатів наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів: IndexCopernicus (ICV 2015: 61,19), ERIH PLUS (2016), GoogleScholar (2015), РІНЦ (2015), НБУ ім. В. І. Вернадського (2015), PolishScholarlyBibliography (2016), JournalsImpactFactor (2016), AcademicResearchIndex (2016), ScientificIndexingServices (2016), CiteFactor (2016), JournalFactor (2016), Українські наукові журнали (2015), AKSTEM (2016), GlobalImpactFactor (GIF 2015: 0,625), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (2017).


 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання