Данкевича Віталія Євгеновича, доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидата економічних наук, докторанта ЖНАЕУ призначено рецензентом міжнародного наукового фахового економічного журналу “Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal”.

Місія журналу – публікація результатів наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів: IndexCopernicus (ICV 2015: 61,19), ERIH PLUS (2016), GoogleScholar (2015), РІНЦ (2015), НБУ ім. В. І. Вернадського (2015), PolishScholarlyBibliography (2016), JournalsImpactFactor (2016), AcademicResearchIndex (2016), ScientificIndexingServices (2016), CiteFactor (2016), JournalFactor (2016), Українські наукові журнали (2015), AKSTEM (2016), GlobalImpactFactor (GIF 2015: 0,625), Ulrich’sPeriodicalsDirectory (2017).

Корисні посилання

Сварог

Баннер Міністерство освіти і науки 
України

Баннер Інформаційно-аналітичного порталу про вищу освіту в Україні та за кордоном

Баннер Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Баннер Міністерство освіти і науки України


EUROSCI Network Zhytomyr National Agroecological University

 

Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства

 

Центр Полісся Органік

 

ЕРК Відродження

 

Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект