На базі ТОВ "Гетьман Самойлович-Агро", що в с. Ходорків Попільнянського району Житомирської області 19 червня 2015 року відбувся сільськогосподарський семінар "День поля – 2015".

У роботі семінару взяв участь доктор економічних наук, доцент Житомирського національного агроекологічного університету Данкевич Євген Михайлович та студенти школи резерву керівних кадрів університету.

Учасники семінару прослухали лекції на теми: “Системи захисту рослин та використання мінеральних добрив в умовах зміни клімату” та “Роль гуматів у підвищенні рентабельності вирощування сільськогосподарських культур вітчизняної та зарубіжної селекції”.

На полях ТОВ "Гетьман Самойлович-Агро" було проведено практичний демонстраційний огляд посівів озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи на зерно, сої, ріпаку, соняшнику. Присутніх ознайомлено із сучасними енергозберігаючими технологіями вирощування культур.

Організатори "Дня поля – 2015" зазначили, що необхідною передумовою виробництва конкурентоспроможної продукції у сучасних умовах господарювання є застосування вітчизняних та зарубіжних інноваційних розробок. Провідні напрями залучення інновацій у ТОВ "Гетьман Самойлович-Агро" такі: використання енергозберігаючих технологій виробництва продукції; впровадження нових технологічних карт вирощування культур; впровадження біотехнологій; застосування нових технічних засобів та технологій обробітку ґрунту, очистки і зберігання продукції; застосування екологічних інновацій, які, відповідно, дають змогу збільшити врожайність, продуктивність, мінімізувати втрати та зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище.

У своєму виступі перед учасниками семінару Данкевич Євген Михайлович наголосив на необхідності подальшої співпраці Житомирського національного агроекологічного університету з інтегрованими сільськогосподарськими підприємствами Поліського регіону, з метою залучення інноваційних розробок у господарську діяльність товаровиробників та підготовки кваліфікованих кадрів для аграрного сектора економіки.

Найближчим часом планується продовжувати виїзні засідання школи резерву керівних кадрів Житомирського національного агроекологічного університету на провідні сільськогосподарські підприємства Житомирської області для апробації здобутих студентами знань та підготовки фахівців до практичної роботи на виробництві.

доктор економічних наук, доцент
Євген Михайлович Данкевич

автор фото
Сергій Глабчук

Корисні посилання