У Житомирському національному агроекологічному університеті 23 листопада 2016 року відбулася cтудентська науково-практична конференція «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика інноваційного розвитку», організована кафедрою менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука за участі викладачів, докторантів, аспірантів та студентів.

Метою заходу було ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем реформування аграрного сектора України. Основна увага акцентувалася на  дослідженні актуальних тенденцій формування систем управління в аграрному секторі економіки,  кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств, вивченні механізмів менеджменту у забезпеченні ефективності аграрного бізнесу, аналізі аграрного менеджменту та соціально-економічного розвитку сільських територій.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти, докторанти та науковці більшості факультетів університету та інших навчальних закладів м. Житомир.

Тема наукової дискусії послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.