У Житомирському національному агроекологічному університеті 23 листопада 2016 року відбулася cтудентська науково-практична конференція «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика інноваційного розвитку», організована кафедрою менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука за участі викладачів, докторантів, аспірантів та студентів.

Метою заходу було ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками з проблем реформування аграрного сектора України. Основна увага акцентувалася на  дослідженні актуальних тенденцій формування систем управління в аграрному секторі економіки,  кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств, вивченні механізмів менеджменту у забезпеченні ефективності аграрного бізнесу, аналізі аграрного менеджменту та соціально-економічного розвитку сільських територій.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти, докторанти та науковці більшості факультетів університету та інших навчальних закладів м. Житомир.

Тема наукової дискусії послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Корисні посилання