2017 рік є особливим для науково-педагогічного персоналу і студентів факультету економіки та менеджменту, оскільки він розпочинається з ювілейної дати – 1 січня виповнилося б 80 років з дня народження Поліщука Миколи Петровича (1.01.1937 р. – 12.04.2005 р.) – доктора економічних наук, професора, засновника факультету аграрного менеджменту, кафедри менеджменту організацій ЖНАЕУ, школи матеріального стимулювання праці в аграрній економічній науці України, першого доктора економічних наук у ЖНАЕУ та першого Голови спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з економіки в ЖНАЕУ.

Колективом кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука впродовж 2017 р. будуть проведені круглі столи, конференції, присвячені пам’яті вченого.

Студенти та аспіранти М.П. Поліщука, які нині є докторами наук, професорами, кандидатами наук, доцентами згадають про етапи свого наукового, професійного, особистісного зростання, що відбувалось за участі професора М.П. Поліщука.

Відомі вітчизняні економісти-аграрники, науковці ЖНАЕУ та аграрних ВНЗ доноситимуть до широкої аудиторії інформацію про потужний науковий, освітній, соціальний потенціал професора Поліщука М.П., який закладено в основу підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук за спеціальністю «Менеджмент» у Житомирському національному агроекологічному університеті.

Корисні посилання