«Науковий журнал "Наукові горизонти" Поліського національного університету включено до ще однієї міжнародної бази даних – «Open Academic Journals Index» (OAJI), – повідомив ректор закладу вищої освіти Олег Скидан.

 

«Open Academic Journals Index»  – повнотекстова база даних наукових журналів відкритого доступу. Засновник – International Network Center for Fundamental and Applied Research Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів.  

Нагадаємо, що «Наукові горизонти» було засновано в 1998 році, він виходить щомісяця.  Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Науковий журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських та технічних наук зі спеціальностей – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 101, 133, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 281, 292 (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).  

Редакційною політикою журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є публікація з наступним обговоренням оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. 

Метою наукового журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. 

Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів –  аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина, електрична інженерія, механічна інженерія, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування.

Пресслужба Поліського національного університету

Корисні посилання