Видано навчальний посібник «Патогенез хвороб рослин» за редакцією  д. с.-г. н., професора Положенця В. М. (кафедра «Селекція і біотехнологія» Житомирського національного агроекологічного університету) для ВНЗ III – IV рівнів акредитації спеціальностей «Агрономія», «Захист рослин». У посібнику розкрито особливості патологічного процесу шкідливих організмів. Видання буде корисним для науковців, фітопатологів, працівників Державної служби захисту рослин, спеціалістів аграрних підприємств.
Видано навчально-довідковий посібник «Хвороби, шкідники та бур’яни картоплі» за редакцією  д. с.-г. н., професора Положенця В. М. (кафедра «Селекція і біотехнологія» Житомирського національного агроекологічного університету) для ВНЗ III – IV рівнів акредитації спеціальностей «Агрономія», «Захист рослин». У посібнику представлені основні хвороби, шкідники та бур’яни картоплі, висвітлено їх біологічні особливості, поширення і шкодочинність.  

Видано «Довідник майстра по вирощуванню картоплі» за редакцією д. с.-г. н., професора Положенця В. М. (кафедра «Селекція і біотехнологія» Житомирського національного агроекологічного університету).  У довіднику представлені господарсько-біологічні та морфологічні особливості вирощування картоплі. Висвітлено основи селекції, особливості внутрішньогосподарського насінництва картоплі і наведено відомості про особливості захисту картоплі від шкідливих організмів. Представлено основні адаптовані сорти для умов Полісся та Лісостепу України. Використано ілюстрації симптоматики основних патогенів картоплі.

Видання буде корисним для керівників, спеціалістів агрогосподарств, фахівців із захисту рослин, фермерів, викладачів, магістрів та студентів ВНЗ II – IV рівнів акредитації.

Корисні посилання