29 червня 2016 року    11.00

111 аудиторія (7-поверховий корпус)

ЗАСІДАННЯ   ВЧЕНОЇ   РАДИ

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Внесення змін до Статуту ЖНАЕУ. Доповідає Котенко Н. М. – юрисконсульт І категорії.
  2. Затвердження Положення про науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу ЖНАЕУ.
  3. Внесення змін до Положення щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ. Доповідає Рехтер Н. М. – провідний юрисконсульт.
  4. Затвердження Положення про ректорат ЖНАЕУ. Доповідає Рехтер Н. М. – провідний юрисконсульт.
  5. Затвердження типового Положення про деканат ЖНАЕУ. Доповідає Рехтер Н. М. – провідний юрисконсульт.
  6. Різне.

Корисні посилання