25 травня 2016 року 14-00   актова зала

ЗАСІДАННЯ   ВЧЕНОЇ   РАДИ

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Затвердження навчальних планів з підготовки фахівців за спеціальностями (напрямами підготовки) університету на 2016-2017 н. р. Доповідає Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи.
  2. Затвердження Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ. Доповідає Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи.
  3. Затвердження Положення про переведення студентів ЖНАЕУ на вакантні державні місця. Доповідає Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи.
  4. Затвердження форми трудового контракту науково-педагогічного працівника ЖНАЕУ. Доповідає Рехтер Н. М. – провідний юрисконсульт.
  5. Затвердження Положення про Науково-інноваційний інститут ЖНАЕУ. Доповідає Романчук Л. Д. – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку.
  6. Затвердження Положення про електронну бібліотеку ЖНАЕУ. Доповідає Ігнатюк М. В. – директор наукової бібліотеки.
  7. Різне.

Корисні посилання