29 червня 2017 року о 10:00 актова зала

ЗАСІДАННЯ   ВЧЕНОЇ   РАДИ   

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету.
  2. Затвердження освітніх програм для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями університету. Доповідає проректор з навчальної роботи Цаль-Цалко Ю. С.
  3. Рекомендація до видання наукових та навчально-методичних видань.
  4. Різне.

Корисні посилання