30 березня 2016 року 14-00   актова зала

       ЗАСІДАННЯ   ВЧЕНОЇ   РАДИ

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

  1. Затвердження Стратегії розвитку Житомирського національного агроекологічного університету. Доповідає Скидан О. В. – ректор університету.
  2. Оптимізація структури університету. Доповідає Скидан О. В. – ректор університету.
  3. Результати зимової сесії студентів та поліпшення якості підготовки фахівців за спеціальностями університету. Доповідають: декани факультетів, Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи, голова комісії.
  4. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам та докторантам університету. Доповідає Романчук Л. Д. – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку. 
  5. Затвердження Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Житомирському національному агроекологічному університеті. Доповідає Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи.
  6. Оцінка стану та перспективи розвитку репозитарію ЖНАЕУ, створення бібліометричних профілів науково-педагогічних працівників університету у Google Sсholar. Доповідають: Ігнатюк М. В. – директор головної наукової бібліотеки, Романчук Л. Д. – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, голова комісії.
  7. Про затвердження форми трудового контракту науково-педагогічного працівника. Доповідає Рехтер Н. М. – провідний юрисконсульт.
  8. Різне.

Корисні посилання