Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету спільно з Гнезнінською вищою школою «Міленіум»

(Польща) 29 листопада  провели ІІІ науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів, студентів «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку».

 Під час заходу обговорювались актуальні питання виробничого, адміністративного, інституціонального менеджменту та надавалися пропозиції щодо удосконалення взаємодії керуючих і керованих систем сільськогосподарських підприємств, підприємств харчової промисловості та аграрного сервісу, організацій з координації економічного розвитку сільських територій.

Студенти спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» ЖНАЕУ представили інноваційні розробки щодо розвитку менеджменту аграрних підприємств на засадах концепції ощадливого виробництва, удосконалення мотиваційних процесів трудової діяльності працівників, використання тайм-моделей у плануванні, розробки інвестиційних проектів.

У результаті дискусії студентів з провідними науковцями НДІ «Укроагропромпродуктивність», аспірантами ЖНАЕУ щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів, використання маркетингових технологій в управлінні органічним сектором аграрної економіки визначено інноваційний напрям студентських наукових досліджень – «Менеджмент органічного виробництва».

За результатами конференції видано збірник тез українською та польською мовами, який розміщено в електронних репозитаріях ЖНАЕУ та Гнезнінської вищої школи «Міленіум».

Нагадаємо, що  на початку 2017 року ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан отримав лист-запрошення про співпрацю від свого колеги з Польщі.  Ректор Гнезнінської вищої школи «Міленіум», запропонував керівництву та викладацько-студентському колективу ЖНАЕУ налагодження у подальшому дружніх і партнерських стосунків, що сприятиме розробці та впровадженню спільних заходів і проектів на актуальну тематику. Після проведення додаткових перемовин і домовленостей  між сторонами,  20 березня офіційно відбулося   урочисте підписання  Угоди про співпрацю 

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання