Традиційно сесія Житомирської обласної ради розпочалася із вручення державних нагород та присвоєння почесних звань 7 жителям області.

Зокрема, 7 лютого вручали державні відзнаки заступник голови ОДА Олексій Ясюнецький та голова обласної ради Володимир Ширма.

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримала  завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Житомирського національного агроекологічного університету, доктор економічних наук, професор Тетяна Зінчук.

 

Нагадаємо, що Тетяна Зінчук, разом з колегами із факультету економіки та менеджменту  ЖНАЕУ,  займається впровадженням освітнього проекту «Аграрна політика ЄС» у рамках програми Еразмус+ Жан Моне.

Довідково: Тетяна Зінчук у 1982 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка та організація сільського господарства”. У 1986 році вступила до аспірантури Житомирського сільськогосподарського інституту на денну форму навчання за спеціальністю  «Економіка, планування, організація управління народним господарством (сільським господарством)». У 1990 році захистила кандидатську дисертацію   “Соціально-економічні проблеми підвищення ефективності використання жіночих трудових ресурсів в колгоспах Житомирської області” на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського сільськогосподарського інституту та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2005 році вступила у докторантуру Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України на денну форму навчання за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». У 2009 році захистила докторську дисертацію   “Євроінтеграційні перспективи аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика” на засіданні спеціалізованої вченої ради ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. У 2011 році присвоєно вчене звання професора. Брала участь у  різноманітних проектах – “Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України, в реалізації програм розвитку сільського господарства і сільської місцевості з врахуванням досвіду Польщі та Євросоюзу”, республіка Польща (2010 р.) та “Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України – обмін досвідом” на тему “Планування розвитку сільських територій”, Республіка Польща (2006 р.), інше. Здійснює наукові дослідження у таких напрямах: формування та розвиток євроінтеграційних процесів в аграрному секторі економіки; механізми підтримки експортноорієнтованого виробництва агропродовольчої продукції; багатофункціональна роль сільського господарства в умовах глобальних соціально-економічних криз; оцінка умов та результатів політики сільського розвитку в Україні та ЄС. Має близько 100 наукових праць.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

 

Корисні посилання