Житомирський національний агроекологічний університет продовжує покращувати та оновлювати матеріально-технічну базу для якісної підготовки майбутніх фахівців.

Зокрема, протягом 2017–2018 навчального року в ЖНАЕУ, завдяки співпраці із виробниками ТДВ «Брацлав» і ПАТ «Ельворті», вдалося облаштувати лабораторії машиновикористання у тваринництві та лабораторію сільськогосподарської техніки. Днями відбулося відкриття лабораторії монтажу, керування та захисту електроенергетичних систем на факультеті енергетики та інженерії, а 15 червня – нового комп’ютерного   центру на 16 робочих місць.

За словами завідувача кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Юрія Бродського, цей клас буде доступний для студентів різних факультетів. Крім цього, у ЖНАЕУ   з 2017 року розпочалася підготовка    за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

«Дякую за співпрацю ректору та проректорам університету. Сьогодні ми маємо  просторий комп’ютерний центр із  сучасною технікою, меблями і дизайном. Переконаний, що у таких умовах і студентам, і викладачам буде приємно працювати», – відзначив під час відкриття центру Юрій Бродський.

Ректор ЖНАЕУ Олег Скидан, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку  Людмила Романчук у присутності колег – деканів факультетів, викладачів, співробітників кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем – перерізали святкову стрічку та оглянули комп’ютерний центр, ознайомилися з його перевагами та потенціалом.

«Поступово нам вдається реалізовувати усе заплановане. Відкриття цього центру – це продовження комплексної роботи у  напрямку оновлення матеріально-технічної бази університету, – зауважив ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан. – Намагаємося і надалі створювати сучасні та комфортні умови.  Центр такого рівня оснащення є далеко не у кожному закладі вищої освіти, втім для нас це лише старт. Зараз тривають ремонти навчальних аудиторій,  є певні напрацювання і домовленості із партнерами – робиться усе для того, щоб студенти мали найкращу базу для теоретичних та практичних знань».

Нагадаємо, що нинішня кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем була створена у 1981 році під назвою кафедра обчислювальної техніки і економіко-математичних методів, перейменована у 1991 р. у кафедру економіко-математичних методів і статистики, у 1993 р. – моделювання економічних процесів і статистики, 2000 р. – моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки, у 2006 р. – інформатики і комп’ютерної техніки. З вересня 2006 року кафедру очолює  Юрій Бродський. Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у них знань з моделювання еколого-економічних процесів і систем, прикладної інформатики й системології, уміння та навичок використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач за фахом, досягнення виробничих цілей з мінімальними затратами ресурсів і часу, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення. Зміцнюється   матеріальна база кафедри – у навчальному процесі використовується   комп’ютерні  класи, лекційна аудиторія, яка обладнана мультимедійними засобами, та ІТ-лабораторія.

Кафедра є своєрідним консультативним центром з питань комп’ютерних інформаційних технологій та моделювання еколого-економічних процесів і систем, а також бере безпосередню активну участь у програмі комп’ютеризації навчального процесу в університеті.   Таким чином, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем наразі виступає новатором у використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, програмних і технічних засобів забезпечення навчального процесу, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а в перспективі планує нарощування якісного наукового потенціалу, підвищення методичної майстерності викладачів, стрімкого зростання всіх напрямків діяльності кафедри на основі новітніх інформаційних технологій.

 

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання