16 травня 2017 р. у ЖНАЕУ відбулася VIII міжвузівська студентська науково-практична конференція

«ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА: ПРОФЕСІЯ, СУСПІЛЬСТВО, СІМ’Я»

Насичена та різноманітна програма конференції включала в себе 32 наукові доповіді студентів з більшості галузей соціально-гуманітарного знання: історії, філософії, соціології, культурології, політології, психології, які були підготовлені під керівництвом викладачів кафедри суспільних наук ЖНАЕУ, філософського та історичного факультетів ЖДУ ім. І. Франка.

Значна частина виступів була присвячена 95-річчю рідного університету і торкалася невідомих широкому загалу сторінок історії ЖНАЕУ.

Студенти продемонстрували сміливий, нетрадиційний підхід до розкриття актуальних проблем історії України і Волині, політичного сьогодення, формування особистості молодої людини, особливостей її психіки та поведінки, соціальної адаптації у колективі і суспільстві, філософського осмислення спадку українських мислителів, взаємодії любові і ненависті як рушійних сил еволюції людини і соціуму.

З особливою цікавістю були зустрінуті доповіді «Мова і суспільство» Владислава Довгалюка – студента ІІ курсу факультету екології і права (ЖНАЕУ); «Історичні витоки ЖНАЕУ» Анни Ілюченко і Аліни Кручко – студенток І курсу факультету екології і права (ЖНАЕУ); «Філософське розуміння Світу і Людини» Володимира Козаренкастудента І курсу (СТН) факультету обліку та фінансів (ЖНАЕУ); «Конфлікт як одна з рушійних сил сучасного глобалізованого світу» Олександра Байдика – студента І курсу факультету економіки та менеджменту (ЖНАЕУ); «Імідж ділової людини» Богдана Маркова – студента І курсу (СТН) факультету обліку та фінансів  (ЖНАЕУ); «Морально-психологічні чинники конфліктних ситуацій в управлінській діяльності» Юрія Мельника – студента І курсу факультету обліку та фінансів (СТН) (ЖНАЕУ); «Шляхи формування свідомості молодої людини у сучасних умовах» Морозовської Катерини – студентки І курсу факультету економіки та менеджменту (ЖНАЕУ); «Вживання ненормативної лексики у молодіжному середовищі: причини та наслідки» Черніцької Аліни – студентки І курсу факультету економіки та менеджменту (ЖНАЕУ).

Корисні посилання