У ЖНАЕУ відбулася VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕЦІЯ науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів, магістрів, та студентів «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся».

У конференції брали участь: Голуб Геннадій Анатолійович ,  завідуючий кафедрою тракторів, автомобілів та біоенергосистем НУБіП, д.т.н., професор; Романчук Людмила Донатівна, проректор із наукової роботи та інноваційного розвитку ЖНАЕУ, д.с.-г.н., професор; Грабар Іван Григорович, завідуючий кафедрою процесів, машин та обладнання в агроінженерії ЖНАЕУ, д.т.н., професор та інші відомі науковці із різних аграрних ВУЗів України. Також у рамках конференції було проведено І-й тур студентських наукових робіт факультету інженерії та енергетики та відбулася апробація кандидатської дисертації.

Корисні посилання