Протягом 23–24 травня на базі Житомирського національного агроекологічного університету проходить VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека», мета якої   –   ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва. 

Учасників зібрання привітали проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку  ЖНАЕУ  Людмила Романчук, голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, ректор Інституту Я.-У. Сандала (Норвегія), професор Ян-Урбан Сандал.

Протягом двох днів заплановано обговорення важливості та актуальності процесу органічного виробництва, виготовлення екологічних продуктів та дієвого маркетингу продукції. Йтиметься також про роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки, проблеми та перспективи розвитку органічного виробництва, органічні технології виробництва в агрономії, роль системи вищої освіти у підготовці фахівців з органічного виробництва тощо.

Протягом останніх п’яти років загальна площа органічних сільськогосподарських земель зросла в Україні в 1,5 раза, а експорт органічної продукції в 2017 році в грошовому вимірі перевищив $90 млн. За оцінками експертів, темпи розвитку органічного виробництва в Україні в 5,5 раза вище, ніж у Європі та в 4,9 раза – ніж у світі. За офіційною статистикою Україна посідає 11-е місце серед європейських країн за загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні. При цьому, органічні землі займають менше 1% з 42,7 млн га сільськогосподарських земель у країні.

У рамках заходу студенти факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ Барчук Анна та Шкварун Олександра, які одними із перших навчаються за дуальною формою між  навчальним закладом та  ПП "ГАЛЕКС-АГРО",   ознайомили  присутніх із правилами утримання, догляду, проведення лікувальних та профілактичних заходів у великої рогатої худоби молочно-м'ясного напрямку на базі ТОВ "Агровест Груп" (с. Смолдирів Баранівського району).  Це господарство належить до підприємств вертикальної інтеграції ПП "ГАЛЕКС-АГРО" з виробництва органічної продукції.

Нагадаємо, що Житомирський національний агроекологічний університет є партнером Німецько-Українського проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства», на базі ЖНАЕУ функціонує  Поліський центр органічного виробництва «Полісся Органік», проводиться   ярмарок органічної продукції, розроблено і впроваджено у навчальний процес курс «Органічне виробництво», закладено ділянки різних сортів сорго за органічною технологією вирощування. Все це є черговим свідченням комплексної роботи навчального закладу у напрямку розвитку органічного виробництва на теренах регіону та країни загалом із залученням закордонного досвіду та кращих напрацювань вітчизняних й іноземних науковців та практиків.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

 

 

Корисні посилання