Науковці Житомирського національного агроекологічного університету отримали перемогу в європейському конкурсі проектів ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+».

Команда науковців Житомирського національного агроекологічного університету отримала перемогу в конкурсі проектів напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+», що фінансується Європейським Союзом.

Керівник проекту – професор Зінчук Т. О., академічний координатор проекту – Левківська Л. М., учасники проекту – доценти Ковальчук О. Д., Куцмус Н. М., Шукалович В. Ф., керівник міжнародного відділу Поплавський П. Г.

Основна мета проекту «Аграрна політика ЄС» Житомирського національного агроекологічного університету:

 • надати системні знання про європейську інтеграцію та Європейський Союз;
 • систематизувати теоретичні та практичні знання з особливостей формування аграрної політики ЄС;
 • надати знання про структуру та зміст аграрної політики ЄС;
 • надати знання про основні результати, досягнення, ризики, виклики та перспективи САП ЄС;
 • навчити аналізу євроінтеграційних явищ і процесів з урахуванням професійних інтересів учасників навчального процесу;
 • розвинути аналітичні здібності слухачів та вміння їх застосовувати з метою аналізу місця та статусу України в сучасній аграрній політиці Європи й визначення її геополітичних перспектив та інтересів;
 • сформувати вміння прогнозувати та проектувати розвиток європейського континенту та його взаємозв’язків з іншими частинами світу в тому числі і з Україною;
 • розвинути комунікативні навички та навички роботи в групі, націлених на поглиблення знань про європейську інтеграцію.

У рамках реалізації проекту буде здійснюватися наступна діяльність:

 • розробка та викладання курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці (ЄС: від витоків до Стратегії-2020, Спільна аграрна політика ЄС: досвід та сучасна модель, Політика сільського розвитку в Європейському Союзі, Агробізнес ЄС, Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки харчових продуктів в ЄС);
 • підготовка дидактичних матеріалів;
 • публікація наукових статей та видання монографії;
 • проведення семінарів, круглих столів, конференцій.

Упровадження проекту забезпечить збільшення тісних зв'язків з колегами на національному та міжнародному рівнях, а також сприятиме співробітництву між викладачами і дослідниками, студентами та науковими колами, державними органами влади та громадянського суспільства, ЄС і його держав-сусідів та створить синергію між різними видами діяльності (навчання, дослідження, зв'язку, громадського обговорення, навчальні візити тощо).

У результаті слухачі модуля «Аграрна політика» стануть більш підготовлені до міжнародного співробітництва та реалізації аграрної політики європейської інтеграції України, для успішного визначення стратегії розвитку аграрного сектора, оперативних планів і практичного управління програм і проектів, розроблених в рамках Європейської політики сусідства. Окрім цього, студенти та науковці зможуть визначитися зі своїм подальшим навчанням в ЄС, що сприятиме їх майбутній кар'єрі та професійному розвитку.

Освоєння та викладання модуля буде також достатньо актуальним для впровадження результатів наукових досліджень, пов’язаних з євроінтеграційними перспективами для України.

Довідка: Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та між людського та міжкультурного діалогу. У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.

 

 Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання