У Житомирському національному агроекологічному університеті розпочалася професійна підготовка фахівців, які  у подальшому зможуть провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.

 

Професійна підготовка здійснюється у відповідності до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» і угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Житомирським національним агроекологічним університетом «Про співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» від 05.02.2019 року.


Наказом ректора ЖНАЕУ №191 від 15.10.2019 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. 

Атестаційною комісією підготовлено освітньо-професійні програми «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель». 

Мета вивчення програм –  формування у слухачів необхідних професійних знань та вмінь з енергоресурсозбереження, енергоефективності та охорони довкілля при проєктуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації, енергоаудиту та оцінки фактичного технічного стану інженерних мереж існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

 

Корисні посилання