Житомирський національний агроекологічний університет проводить атестацію осіб, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або/та обстеження інженерних систем будівель.

Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», до атестаційної комісії університету необхідно подати наступні документи:

- заява на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності або/та обстеження інженерних систем будівель;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

- копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

- копія трудової книжки;

- стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

- інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Документи можна подавати особисто або надсилати поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У разі подання документів особисто заява разом з доданими до неї документами приймається за описом, копія якого видається з відміткою про дату прийняття документів.

Атестаційна комісія надає відповідь про можливість професійної атестації та дату проведення протягом п’яти робочих днів від моменту надходження усього пакету документів.

Професійна атестація проводиться на платній основі. Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах.

Макет Атестація енергоаудиторів

фахова (відповідна) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

 

Корисні посилання