На технологічному факультеті Житомирського національного агроекологічного університету 14 листопада провели круглий стіл  «Наукові принципи та сучасні критерії оцінки кормів та раціонів для молочних корів в Україні та світі: шляхи удосконалення вітчизняного досвіду. Майстер-клас складання раціонів».

 

Викладачі   факультету та провідний науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства НААН (м. Вінниця) Обертюх Юрій Володимирович обговорили основні тенденції та методичні підходи при складанні раціонів в Україні та інших країнах, а також можливі шляхи удосконалення вітчизняного досвіду. 

У практичних умовах виробництва повноцінна годівля досягається шляхом ретельного балансування раціонів за цілою низкою показників поживної цінності та дотримання правил згодовування кормів. Втім, балансування раціонів за вітчизняними нормами годівлі не завжди гарантує високу продуктивність тварин, оскільки не враховує низки параметрів, що наразі використовується в країнах з розвинутим тваринництвом.

Під час  круглого столу обговорили основні публікації з питань нормування живлення на годівлі молочних корів, на які орієнтується фахівці у різних країнах світу: США, Німеччині, Україні, Росії та Білорусії.  

Зокрема, доповідачі зупинилися на показниках, які використовуються при нормуванні живлення молочних корів і викладених у публікаціях:

  • «Норми NRC» – сьоме видання (2001 рік);
  • «Таблиці для годівлі дійних корів, племінної великої рогатої худоби, овець і кіз», 32 видання (2010 рік), служба сільського господарства землі Баварія, Німеччина;
  • «Теорія і практика нормованої годівлі» за редак. В.М. Кандиби, І. І. Ібатуліна, В. І. Костенка (2012 рік);
  • «Нормы и рационы кормления сельськохозяйственных животных» за ред. Калашнікова А.П. (2003 рік);
  • «Основы питания и кормления сельськохозяйственных животных» за авторством Рядчікова Віктора Георгієвича (2012 рік).

До прикладу, важливими критеріями оцінки кормів та раціонів, які відсутні у вітчизняних нормах годівлі, є засвоєний протеїн, баланс азоту в рубці, обмінний протеїн, перетравна та структурна клітковина.

За такими критеріями оцінюються раціони у Німеччині (засвоєний протеїн та баланс азоту в рубці) та США ( обмінний протеїн та перетравна клітковина). Ці критерії дозволяють по іншому поглянути на альтернативні види кормів в годівлі корів і є рушійною силою сучасним програм для розрахунку раціонів.

 У рамках заходу відзначалося, що різні пострадянські країни вирішують питання нормування живлення по-різному, але більшість орієнтується на норми NRC (наприклад, Білорусь та Угорщина), а також німецький досвід складання раціонів. В Україні різні господарства, підприємства і установи також орієнтуються на різні системи оцінки кормів та раціонів для молочних корів.

Доповідачі вказували відсутність загальновстановлених та систематизованих підходів до нормування живлення і складання раціонів для дійних корів в Україні, а також відсутність адекватної довідкової інформації щодо поживності вітчизняних кормів.

Таким чином, годівлі, які використовуються нпразі для оптимізації живлення молочної худоби в Україні, мають недоліки, які не дозволяють повною мірою реалізувати генетичний потенціал продуктивності тварин.

За таких невизначених умов українські наукові установи програють зарубіжним у конкурентній боротьбі за надання консультативних послуг та технологічний супровід для вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Саме тому виникає необхідність уточнення критеріїв, за якими слід проводити балансування раціонів та їх корекцію, що дозволить підвищити продуктивність тварин та забезпечити якість отриманої продукції.

Учасники дискусії в ЖНАЕУ  звернули увагу на відсутність лабораторної бази щодо сучасних методів оцінки кормів та необхідність її створення.

 Вони  наголосили на потребі створення бази даних кормів на основі вітчизняних довідників поживності кормів, а також зарубіжних джерел.
Крім того, Обртюх Ю. В.  провів майстер-клас складання раціону з використанням   розробленої особисто комп’ютерної програми.  

Він  подарував  її технологічному факультету для навчання студентів з можливістю  подальшого удосконалення. Кінцевим результатом круглого столу  в ЖНАЕУ стало укладення договору про науково-технічну співпрацю між навчальними закладами.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання