На базі Житомирського національного агроекологічного університету  21 червня проходила  Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-економічні проблеми становлення середнього класу в Україні».

Організатори  заходу:   Національна академія наук України (Відділення економіки), Національна академія аграрних наук України (Відділення економіки та продовольства), Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Житомирський національний агроекологічний університет.


 Під час  конференції  з доповідями виступили:

 • Лібанова Елла Марленівна – академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України, академік НАН України, д.е.н., проф. (Середній клас в сучасному суспільстві: масштаби, значення, перспективи розвитку);
 • Саблук Петро Трохимович – академік-секретар Відділення економіки та продовольства НААН, академік НААН, д.е.н., проф. (Середній клас на селі як ключова мета аграрної реформи);
 • Геєць Валерій Михайлович – директор Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України», академік НАН України, д.е.н., проф. (Роль інститутів соціалізації у формуванні середнього класу в Україні);
 • Лупенко Юрій Олексійович – директор ННЦ «Інститут аграрної економіки», академік НААН, д.е.н., проф.(Формування середнього класу в українській моделі обігу земель сільськогосподарського призначення);
 • Ільчук Леонід Іванович – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України, к.п.н., доцент (Соціальні інвестиції у громаду як запорука розвитку середнього класу);
 • Хвесик Михайло Артемович – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України, академік НААН, д.е.н., проф. (Сталий розвиток у забезпеченні формування середнього класу);
 • Устименко Володимир Анатолійович – директор Інституту економіко-правових досліджень, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., проф. (Роль та місце середнього класу в сталому розвитку держави);
 • Бородіна Олена Миколаївна – завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України», член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф.(Роль законодавчого визначення середнього класу в сільському секторі економіки);
 • Харазішвілі Юрій Михайлович – головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., с.н.с. (Стратегічні орієнтири рівня життя як основа розвитку середнього класу в Україні);
 • Саріогло Володимир Георгійович – завідувач відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, д.е.н., с.н.с. (Диференціація доходів населення України: уточнені оцінки на основі методів моделювання);
 • Макарова Олена Володимирівна – заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, член-кореспондент НАН України, д.е.н., с.н.с. (Людський розвиток та середній клас в Україні: проблеми, тенденції, перспективи);
 • Грішнова Олена Антонівна – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. (Структура середнього класу як відображення новітні).

 

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання