11 травня 2017 року кафедрою менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука була проведена II науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених на тему: “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку”, присвяченої пам’яті Миколи Петровича Поліщука.

Завідувач кафедри, доктор економічних наук Кравчук І. І. у доповіді «Менеджмент М.П. Поліщука: професійне зростання колективу та соціальна відповідальність» окреслила основні наукові й професійні здобутки першого завідувача кафедри менеджменту організацій Поліщука М. П. Особлива увага була приділена питанням організації навчального процесу підготовки керівних кадрів для сільськогосподарської галузі і становлення кафедри менеджменту організацій під керівництвом д.е.н., професора М.П. Поліщука. Зазначено запроваджені ним принципи інноваційної технології здійснення освітнього процесу, його педагогічний здобуток, перспективи використання його науково-педагогічного досвіду та менеджменту, а також розкрито основні принципи, яких М. П. Поліщук дотримувався будучи завідувачем кафедри.

Про важливий внесок М. П. Поліщука в організацію оплати праці у вітчизняній аграрній економічній науці розповів у вступному слові завідувач кафедри маркетингу ЖНАЕУ, д.е.н., професор В. В. Зіновчук. В своїй доповіді йому вдалося висвітлити зв'язок високих науково-професійних здобутків професора М. П. Поліщука з його людськими якостями.

Студенти вшанували пам'ять д.е.н., професора М. П. Поліщука своїми підготовленими доповідями з таких наукових проблем:

  • Актуальні тенденції формування ефективних систем управління в аграрному секторі економіки.
  • Стратегічний розвиток аграрних підприємств.
  • Становлення екологічного менеджменту аграрних підприємств.
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Рівень підготовки доповідей та активна участь студентів у конференції засвідчують високий результат підготовки майбутніх спеціалістів, наявність у них творчого початку у процесі набуття компетентностей з обраної спеціальності.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання