11 травня 2017 року кафедрою менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука була проведена II науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених на тему: “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку”, присвяченої пам’яті Миколи Петровича Поліщука.

Завідувач кафедри, доктор економічних наук Кравчук І. І. у доповіді «Менеджмент М.П. Поліщука: професійне зростання колективу та соціальна відповідальність» окреслила основні наукові й професійні здобутки першого завідувача кафедри менеджменту організацій Поліщука М. П. Особлива увага була приділена питанням організації навчального процесу підготовки керівних кадрів для сільськогосподарської галузі і становлення кафедри менеджменту організацій під керівництвом д.е.н., професора М.П. Поліщука. Зазначено запроваджені ним принципи інноваційної технології здійснення освітнього процесу, його педагогічний здобуток, перспективи використання його науково-педагогічного досвіду та менеджменту, а також розкрито основні принципи, яких М. П. Поліщук дотримувався будучи завідувачем кафедри.

Про важливий внесок М. П. Поліщука в організацію оплати праці у вітчизняній аграрній економічній науці розповів у вступному слові завідувач кафедри маркетингу ЖНАЕУ, д.е.н., професор В. В. Зіновчук. В своїй доповіді йому вдалося висвітлити зв'язок високих науково-професійних здобутків професора М. П. Поліщука з його людськими якостями.

Студенти вшанували пам'ять д.е.н., професора М. П. Поліщука своїми підготовленими доповідями з таких наукових проблем:

  • Актуальні тенденції формування ефективних систем управління в аграрному секторі економіки.
  • Стратегічний розвиток аграрних підприємств.
  • Становлення екологічного менеджменту аграрних підприємств.
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Рівень підготовки доповідей та активна участь студентів у конференції засвідчують високий результат підготовки майбутніх спеціалістів, наявність у них творчого початку у процесі набуття компетентностей з обраної спеціальності.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Житомирський національний агроекологічний університет


Онлайн-опитування “Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища”

Анкета для учителів, адміністрації закладів середньої освіти

Анкета для науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів вищої освіти

Детальніше...


Онлайн-опитування "Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії" 

Детальніше...


Тест з охорони праці 

 


Анкети моніторингового дослідження студентів

Korolov.Kosmos.Zhitomir

Освітній портал ЖНАЕУ


Корисні посилання