На  базі Житомирського національного агроекологічного університету протягом 4-5 грудня  проходила науково-практична конференція з міжнародною участю "Екологічна наукова діяльність в концепції сталого розвитку", мета якої - обмін науково-практичною інформацією, висвітлення парадигми результатів наукових досліджень та практичної діяльності щодо проблем охорони довкілля, стратегії сталого розвитку в раціональному використанні природних ресурсів, сучасної радіоекологічної безпеки життєдіяльності людини, радіоекологічної освіти та виховання а також актуалізація та привернення уваги громади до якості агросфери, як передумови продуктивної економіки і соціального добробуту людей.

У рамках  конференції були розглянуті такі питання:

 • Глобальні і регіональні проблеми екологічної безпеки та сталого розвитку територій.
 • Загальна радіобіологія і радіоекологія.
 • Радіоекологічні аспекти Чорнобильської катастрофи та дозиметрія.
 • Гігієнічна оцінка факторів середовища та їх впливу на здоров'я людини.
 • Розробка сучасних екологічних технологій та інженерних засобів захисту довкілля.
 • Енергоефективні інновації. Збалансоване природокористування.
 • Інформаційні системи і технології в екології, моделювання, прогнозування та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
 • Соціально-екологічний аспекти територій. .
 • Розвиток природно-заповідного фонду. Збереження біорізноманіття.
 • Органічне землеробство та екологічно чисті продукти.
 • Правове забезпечення екологічної безпеки, нормативно- правові основи охорони довкілля.
 • Екологічна демократія і партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та державних інституцій у вирішенні проблем.

Учасників зібрання привітали ректор ЖНАЕУ Олег Скидан, проректор Людмила Романчук, декан факультету екології і права Євген Данкевич. Також на заході були присутні Василь Петрук   -  директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ, Алла Прищепа   -  директор навчально- наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП, Максим Железняк  - начальник державної екологічної інспекції Поліського округу, Тетяна Годовська   -   голова ГО «Центр сучасних інновацій», Олександр Яковчук  -  депутат Житомирської обласної ради, Володимир  Фещенко     -  голова комітету освіти, науки і євроінтеграції ГР при Мінприроди, ін.

Під час  пленарного засідання  виступили із доповідями:

 • Клименко Микола Олександрович - д.с.-г.н., професор, академік УЕАН, професор, зав. кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства. Національний університет водного господарства та природокористування, «ЕКОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБОСИСТЕМ».
 • Ходаківська Ольга Василівна - д е н., с.н.с., зас. директора, зав. відділом земельних відносин та природокористування ННЦ ІАЕ НААН, «КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНОГО АГРАРНОГО РОЗВИТКУ».
 • Петрук Василь Григорович - д.т.н., професор, академік УАЕК, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ, «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ».
 • Орлов Олександр Олександрович - к. б. н., с. н. с., старший науковий співробітник, Поліський філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, «КОМАХИ-ЕНТОМОФАГИ В ОСЕРЕДКАХ РОЗМНОЖЕННЯ СТОВБУРОВИХ ШКІДНИКІВ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ».
 • Лико Дарія Василівна - д.с.-г.н., професор, академік МАНЕБ, зав. кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету, «УГРУПОВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В КІВЕРЦІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА».
 • Гуреля Віталій Вікторович - к.с.-г.н., доцент Житомирського національного агроекологічного університету, «ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ПРИ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗІВ».
 • Бордюг Наталя Сергіївна - к.с.-г.н., доцент, директор КЗПО «Еколого натуралістичний центр» ЖОР, «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ».
 • Тетерук Олена Олегівна — аспірантка, Інституту агроекології і природокористування, «МОЖЛИВІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ».

Також науковці представили секційні доповіді.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання