«Сучасній, високотехнологічній, інвестиційно і туристично привабливій Житомирщині бути, –  відзначає ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан. – Житомирська обласна рада 12 листопада схвалила Концепцію створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся». Діяльність кластера забезпечить отримання позитивних соціально-економічних та екологічних ефектів від поєднання технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним використанням космічних технологій в розвитку регіону".

 

Відзначимо, що саме Житомирський національний агроекологічний університет спільно з Музеєм космонавтики ім. С.Корольова при підтримці депутата обласної Ради Сидора Кізіна виступили з ініціативою створення відповідного кластера. 

Нагадаємо, що у рамках створення  з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробувань космічних засобів регіонального космічного центру "Полісся"  на території ЖНАЕУ встановлено антенну станцію для прийому інформації з космічних апаратів.

Космічний центр «Полісся» діятиме на базі Житомирського агроуніверситету, а його створенню передувала низка зустрічей та візитів для обміну досвідом, а також підписання угод про співпрацю:

- у сфері розробки та випробування передавальної апаратури, антенних систем з різним діаметром дзеркал для наземних супутникових станцій з Тернопільським державним науково-технічним підприємством «Промінь»;

- у сфері розробки та випробування електро- і радіовимірювальної апаратури, пристроїв для інформаційно-комунікаційних технологій, засобів моніторингу наземних об'єктів і контролю навколишнього середовища, деталей і вузлів механічного та каркасно-штампувального виробництва, застосування безпілотного авіаційного комплексу "SPECTATOR" для аграрного сектору з  ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова;

- у сфері космічної, наукової і науково-технічної діяльності з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.

Крім цього,  у січні цього року в Житомирському національному агроекологічному університеті   вперше  відбувся  форум  «Космічні технології для агробізнесу», а у червні – масштабний Національний форум «Корольов. Космос. Житомир».  Також керівництво та співробітники ЖНАЕУ беруть участь у  тематичних заходах, виставках по всій країні, налагоджують співробітництво з різними підприємствами й установами. 

«У даний час активізація інноваційної діяльності стає головним завданням стратегічного регіонального розвитку. Нині ресурси мають бути спрямовані на пошук альтернативних джерел забезпечення соціального розвитку та економічного зростання, а також модернізації усіх видів діяльності у напрямі інноваційного розвитку. Дієвим шляхом вирішення визначених завдань є формування кластерів як ефективного інструменту регіонального розвитку. Враховуючи існуючі передумови регіональної політики,  перспективним є створення регіонального інноваційно-космічного кластера, який забезпечить досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту від поєднання технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним використанням космічних технологій у розвитку регіону», – йдеться у проєкті рішення про Концепцію створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся», яке підтримали депутати облради. 

 

Мета концепції створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся:

- визначення перспектив формування регіонального інноваційно-космічного кластера (РІКК), на базі якого здійснюватиметься розвиток сучасних космічних технологій у сфері управління регіональним розвитком; 

- інформаційна, продовольча та екологічна безпека;

- реалізація історико-культурних та туристичних проєктів; 

- якісна підготовка відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у визначених сферах.

 

Основні завдання регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся»:

 • об’єднання зусиль усіх суб’єктів регіонального розвитку, діяльність яких пов’язана з тематикою космосу, з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіону за рахунок забезпечення розвитку інфраструктури і високих технологій;
 • збереження історико-культурної спадщини;
 • створення привабливого туристичного продукту;
 • формування позитивного іміджу регіону та його якісного людського потенціалу на базі розвитку сучасних закладів освіти, науки і культури;
 • створення регіональної системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і забезпечення системного отримання даних ДЗЗ для задоволення суспільних потреб у сфері безпеки держави, агропромислового виробництва, земельних відносин, природокористування, розвитку територій, будівництва та інженерних досліджень, екологічного моніторингу, моніторингу надзвичайних ситуацій;
 • створення регіональної системи інформаційного забезпечення і моніторингу для нової моделі управління регіоном на платформі геоінформаційної системи АгсСІЗ;
 • організація проведення комплексних науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт, створення та трансфер сучасних технологій використання космічної інформації відповідно до потреб держави у сферах інформаційної, екологічної та продовольчої безпеки;
 • автоматизована обробка інформації та інформаційно-аналітичної роботи; 
 • оперативне управління у сфері транспорту, енергетики тощо;
 • інтегрування в європейські та світові проєкти (програми) у сфері космосу і космічних технологій, сприяння реалізації відповідних міжнародних і національних науково-освітніх, технологічних та культурних проєктів.

 

Функціонування Кластера сприятиме формуванню іміджу Житомирщини як інноваційного, високотехнологічного регіону, який розвиває перспективні космічні технології, здійснює підготовку кадрів  космічної сфери.

Об'єднання на базі Кластера виробничих, освітньо-наукових, культурних підприємств, установ та організацій регіону сприятиме  досягненню таких результатів:

- формування визначеної, унікальної смартспеціалізації регіону;

- підвищення технологічного рівня регіонального виробництва;

- розвиток науково-технічного, культурного, освітнього га туристичного потенціалу регіону;

- отримання додаткового синергетичного економічного ефекту, що стимулюватиме розвиток регіону, сприятиме створенню значної кількості нових робочих місць;

- консолідоване лобіювання інтересів учасників Кластера у різних органах влади;

- розширення можливості доступу громадян до сучасних інформаційних технологій;

- посилення у суспільстві інтересу до проблем дослідження космосу.

 

Функціонування Кластера також сприятиме вирішенню таких соціально- економічних проблем регіону:

 • структурна деформованість, інституційна неповнота та незбалансованість технологічних, економічних та соціально-ціннісних аспектів і механізмів інноваційної діяльності у регіоні;
 • відсутність ефективної системи державного управління територіями; 
 • відсутність достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Фінансування діяльності Кластера здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, національних та зарубіжних інвестицій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Для визначення ефективності реалізації Концепції можуть бути використані наступні показники:

- чисельність учасників Кластера;

- кількість осіб, задіяних у діяльності Кластера;

 • валова додана вартість продукції і послуг учасників Кластера;

- обсяг залучених інвестицій у створення і розвиток об'єктів та учасників Кластера, у тому числі обсяг іноземних інвестицій;

- кількість студентів, що навчаються у регіональних закладах освіти за профілем діяльності Кластера і кількість випускників;

- чисельність туристів, що відвідують об’єкти Кластера. 

 

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання