«Сучасній, високотехнологічній, інвестиційно і туристично привабливій Житомирщині бути, –  відзначає ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан. – Житомирська обласна рада 12 листопада схвалила Концепцію створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся». Діяльність кластера забезпечить отримання позитивних соціально-економічних та екологічних ефектів від поєднання технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним використанням космічних технологій в розвитку регіону".

 

Відзначимо, що саме Житомирський національний агроекологічний університет спільно з Музеєм космонавтики ім. С.Корольова при підтримці депутата обласної Ради Сидора Кізіна виступили з ініціативою створення відповідного кластера. 

Нагадаємо, що у рамках створення  з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробувань космічних засобів регіонального космічного центру "Полісся"  на території ЖНАЕУ встановлено антенну станцію для прийому інформації з космічних апаратів.

Космічний центр «Полісся» діятиме на базі Житомирського агроуніверситету, а його створенню передувала низка зустрічей та візитів для обміну досвідом, а також підписання угод про співпрацю:

- у сфері розробки та випробування передавальної апаратури, антенних систем з різним діаметром дзеркал для наземних супутникових станцій з Тернопільським державним науково-технічним підприємством «Промінь»;

- у сфері розробки та випробування електро- і радіовимірювальної апаратури, пристроїв для інформаційно-комунікаційних технологій, засобів моніторингу наземних об'єктів і контролю навколишнього середовища, деталей і вузлів механічного та каркасно-штампувального виробництва, застосування безпілотного авіаційного комплексу "SPECTATOR" для аграрного сектору з  ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова;

- у сфері космічної, наукової і науково-технічної діяльності з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.

Крім цього,  у січні цього року в Житомирському національному агроекологічному університеті   вперше  відбувся  форум  «Космічні технології для агробізнесу», а у червні – масштабний Національний форум «Корольов. Космос. Житомир».  Також керівництво та співробітники ЖНАЕУ беруть участь у  тематичних заходах, виставках по всій країні, налагоджують співробітництво з різними підприємствами й установами. 

«У даний час активізація інноваційної діяльності стає головним завданням стратегічного регіонального розвитку. Нині ресурси мають бути спрямовані на пошук альтернативних джерел забезпечення соціального розвитку та економічного зростання, а також модернізації усіх видів діяльності у напрямі інноваційного розвитку. Дієвим шляхом вирішення визначених завдань є формування кластерів як ефективного інструменту регіонального розвитку. Враховуючи існуючі передумови регіональної політики,  перспективним є створення регіонального інноваційно-космічного кластера, який забезпечить досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту від поєднання технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним використанням космічних технологій у розвитку регіону», – йдеться у проєкті рішення про Концепцію створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся», яке підтримали депутати облради. 

 

Мета концепції створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся:

- визначення перспектив формування регіонального інноваційно-космічного кластера (РІКК), на базі якого здійснюватиметься розвиток сучасних космічних технологій у сфері управління регіональним розвитком; 

- інформаційна, продовольча та екологічна безпека;

- реалізація історико-культурних та туристичних проєктів; 

- якісна підготовка відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у визначених сферах.

 

Основні завдання регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся»:

 • об’єднання зусиль усіх суб’єктів регіонального розвитку, діяльність яких пов’язана з тематикою космосу, з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіону за рахунок забезпечення розвитку інфраструктури і високих технологій;
 • збереження історико-культурної спадщини;
 • створення привабливого туристичного продукту;
 • формування позитивного іміджу регіону та його якісного людського потенціалу на базі розвитку сучасних закладів освіти, науки і культури;
 • створення регіональної системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і забезпечення системного отримання даних ДЗЗ для задоволення суспільних потреб у сфері безпеки держави, агропромислового виробництва, земельних відносин, природокористування, розвитку територій, будівництва та інженерних досліджень, екологічного моніторингу, моніторингу надзвичайних ситуацій;
 • створення регіональної системи інформаційного забезпечення і моніторингу для нової моделі управління регіоном на платформі геоінформаційної системи АгсСІЗ;
 • організація проведення комплексних науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт, створення та трансфер сучасних технологій використання космічної інформації відповідно до потреб держави у сферах інформаційної, екологічної та продовольчої безпеки;
 • автоматизована обробка інформації та інформаційно-аналітичної роботи; 
 • оперативне управління у сфері транспорту, енергетики тощо;
 • інтегрування в європейські та світові проєкти (програми) у сфері космосу і космічних технологій, сприяння реалізації відповідних міжнародних і національних науково-освітніх, технологічних та культурних проєктів.

 

Функціонування Кластера сприятиме формуванню іміджу Житомирщини як інноваційного, високотехнологічного регіону, який розвиває перспективні космічні технології, здійснює підготовку кадрів  космічної сфери.

Об'єднання на базі Кластера виробничих, освітньо-наукових, культурних підприємств, установ та організацій регіону сприятиме  досягненню таких результатів:

- формування визначеної, унікальної смартспеціалізації регіону;

- підвищення технологічного рівня регіонального виробництва;

- розвиток науково-технічного, культурного, освітнього га туристичного потенціалу регіону;

- отримання додаткового синергетичного економічного ефекту, що стимулюватиме розвиток регіону, сприятиме створенню значної кількості нових робочих місць;

- консолідоване лобіювання інтересів учасників Кластера у різних органах влади;

- розширення можливості доступу громадян до сучасних інформаційних технологій;

- посилення у суспільстві інтересу до проблем дослідження космосу.

 

Функціонування Кластера також сприятиме вирішенню таких соціально- економічних проблем регіону:

 • структурна деформованість, інституційна неповнота та незбалансованість технологічних, економічних та соціально-ціннісних аспектів і механізмів інноваційної діяльності у регіоні;
 • відсутність ефективної системи державного управління територіями; 
 • відсутність достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Фінансування діяльності Кластера здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, національних та зарубіжних інвестицій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Для визначення ефективності реалізації Концепції можуть бути використані наступні показники:

- чисельність учасників Кластера;

- кількість осіб, задіяних у діяльності Кластера;

 • валова додана вартість продукції і послуг учасників Кластера;

- обсяг залучених інвестицій у створення і розвиток об'єктів та учасників Кластера, у тому числі обсяг іноземних інвестицій;

- кількість студентів, що навчаються у регіональних закладах освіти за профілем діяльності Кластера і кількість випускників;

- чисельність туристів, що відвідують об’єкти Кластера. 

 

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання