У Житомирському національному агроекологічному університеті продвжується реалізація спільного з ПП «Галекс-Агро» проекту з дуальної освіти.

Зокрема, 22 січня студенти та викладачі   ЖНАЕУ  мали можливість ознайомитись із виробничими потужностями приватного підприємства «ГАЛЕКС-АГРО» яке представляє собою вертикальну інтеграцію підприємств (ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Органічний м’ясний продукт»), утворюючих виробничу ланку від виробництва органічної продукції рослинництва і тваринництва до переробки органічної сировини.

У рамках візиту відбулася зустріч із генеральним директором та засновником ПП «Галекс-Агро»  Олександром Ющенко,  а також директором ТОВ «Органік Мілк» та ТОВ «Органічний м’ясний продукт» – Оленою Стретович.

Під час зустрічі проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку ЖНАЕУ Людмила Романчук відзначила, що основним завданням упровадження елементів дуальної форми навчання є усунення основних недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, вищою освітою й виробництвом та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог та запитів роботодавців.

Також вона нагадала, що Житомирський національний агроекологічний університет є партнером Німецько-Українського проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» із загальним бюджетом 1,2 млн євро.

Зазначимо, що модернізація вищої освіти спрямована на створення сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону. Серед позитивних показників дуальної освіти слід  відзначити:

  • організацію співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів;
  • розробку законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
  • навчання учнів під час трудової діяльності;
  • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори, викладачі);
  • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
  • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.

Нагадаємо, що 23 травня 2019 року у Житомирському національному агроекологічному університеті вже традиційно проходитиме VII Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека».

Крім цього, на базі ЖНАЕУ функціонує Поліський центр органічного виробництва «Полісся Органік», проводиться ярмарок органічної продукції, розроблено та впроваджено у навчальний процес курс «Органічне виробництво». Все це є свідченням систематичної роботи навчального закладу у напрямку розвитку органічного виробництва.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання