31 липня 2017 р. на базі Відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» було проведено круглий стіл «Співпраця на регіональному рівні для розвитку області», в якому взяли участь представники Житомирської обласної адміністрації, громадських організацій, територіальних громад та вузів. Головною ідеєю заходу було формування умов розвитку територій за співпраці всіх учасників суспільних процесів.

Потреба пошуку ефективних механізмів публічного управління на рівні області спонукала до напрацювання інструментів взаємодії між представниками влади, регіональними неурядовими організаціями, вищими навчальними закладами, представниками територіальних громад як експертів та ключових суб’єктів розвитку Житомирщини. Координація роботи регіональної експертної спільноти дозволяє підвищити результативність учасників суспільних процесів в умовах децентралізації.

Формування спроможних територіальних громад на рівні області є нагальним завданням їх розвитку та плановим процесом Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування як регіональної платформи об’єднання спільних дій експертів різних напрямків. Перспективними напрямами діяльності в області, що покликані забезпечити реалізацію Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, покликані стати секторальні зміни на рівні області та активна участь представників регіонального експертного середовища, в першу чергу вузів, центру зайнятості, фахівців-практиків.

Серед учасників Круглого столу до слова запрошувались Олексій Шатило (директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ЖОДА), Вікторія Яценко (начальник відділу кадастру, житлової політики та аналізу будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ЖОДА), Сергій Горблюк (радник з питань децентралізації Житомирського ВП ЦРМС), Жанна Соловйова (радник з питань регіонального розвитку ВП ЦРМС), Олександр Дудка (координатор Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ), Марія Байда (керівник офісу GIZ проекту «Інтегрований розвиток міст України» у м. Житомир), Георгій Федорчук та Оксана Краплич (координатори спільного проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громади»), Артем Сачук (директор Агенції регіонального розвитку Житомирської області), Юлія Боговленська (завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ), Валентина Якобчук (завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності ЖНАЕУ), Ольга Карпюк (завідувач кафедри менеджменту та адміністрування ЖДУ ім. Івана Франка), Інна Палько (голова громадської організації «Інститут креативних інновацій»). На зустрічі делегація Житомирського національного агроекологічного університету була найчисельнішою. Участь у роботі круглого столу та обговоренні взяли Євгеній Ходаківський (професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності), Ольга Іванюк (доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності), Юлія Мороз (завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту), Петро Пивовар (доцент кафедри менеджменту ЗЕД), Марія Плотнікова (доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності).

Учасники круглого столу презентували досвід роботи громад з донорами, проведення тренінгів, тендерів та проектної роботи на рівні окремих адміністративних утворень; практику діяльності громадських організацій, створених на теренах об’єднаної територіальної громади. Особлива увага приділена проектам енергозбереження, водопостачання, охорони здоров’я. Проілюстровані схеми функціонування таких інституцій, як smart city (розумне місто), soft skills (м’які навички). Доведено досвід співфінансування проектів на рівні міст Новоград-Волинський (у діяльності ОСББ – програма енергозбереження та заміни комунікацій) та Коростень (оптимізація закладів охорони здоров’я – створення інноваційної моделі розумної медицини через провадження електронного документообігу, зокрема, медичних карток пацієнтів, обладнання кабінетів лікарів та навчання медичного персоналу), що фінансовані місцевими бюджетами та за рахунок ПРООН. Серед пріоритетів Агенції регіонального розвитку при ЖОДА відзначена підтримка розвитку малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій та комунікаційна діяльність. Ставка вузів, в тому числі, була зроблена на розвиток інтелекту молоді, розробку напрацювань у системі сталого розвитку територій, посилення інтеграції освіти та практики, інклюзивну освіту, сприяння розвитку регіональних менеджерів та посилення результативності їх діяльності через духовний та психологічний розвиток у сфері управління, орієнтацією на громади, популяризацією ідей соціально-екологічного вдосконалення, створення наукових парків.  

Учасники у своїх доповідях закликали до співпраці та скоординованої діяльності, орієнтації на людину і громаду, їх потреби та механізми духовного розвитку, формування засад сталого саморозвитку через діяльність громадських організацій та підвищення активності мешканців територіальних громад. Інструментами досягнення вказаних завдань є активна робота в системі освіти і вихованні молоді, зокрема, формування центрів інклюзивної освіти, підвищення рівня свідомості та відповідальності громадян з питань охорони здоров’я, енергоефективності та міжмуніципального співробітництва.

Серед пропозицій, за результатами роботи круглого столу, висловлено побажання формування інформаційної спроможності через визначення функцій та груп радників як механізму забезпечення розвитку реформ в області, розробка каталогу сервісних послуг регіональних експертів, організація навчальних заходів на базі Житомирського ВП ЦРМС, підготовка майстер-класів для створення системи дистанційного навчання, налагодження комунікацій.

 

Плотнікова М.Ф.,
інформаційне бюро Ради молодих вчених університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання