4 грудня 2018 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації». Конференція присвячена обговоренню теоретичних та практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості до зовнішніх чинників.

 

Напрями конференції:

 • Родові та екологічні поселення – один з напрямів планомірного розвитку територій;
 • концептуальні основи розвитку в умовах децентралізації управління;
 • інноваційно-інвестиційні засади розвитку бізнесу на сільських територіях;
 • теоретичні та методичні засади багатофункціонального розвитку територій;
 • зарубіжний досвід та моделі суспільного розвитку;
 • інституціоналізація та перспективні моделі управління регіональним розвитком.

На конференцію подано 130 тез доповідей, які було підготовлено 165 особами.

В роботі конференції взяли  участь 200 представників 5 країн (України, Литви, Норвегії, Італії та Білорусії). Серед учасників 98 осіб з науковим ступенем, в тому числі 28 докторів наук. Роботу конференції забезпечили представники 60 наукових, освітніх,державних та виробничих структур, серед яких відзначилися:

 1. БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ, М. ГОРКИ (БІЛОРУСЬ)
 2. БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСЬ)
 3. БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСЬ)
 4. ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 5. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 6. ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
 7. ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
 8. ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» (м. КИЇВ)
 9. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 10. ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
 11. ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
 12. ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»
 13. ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ» НАН УКРАЇНИ
 14. ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М. І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ»
 15. ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІМ. Р. Г. ХЕНОХА «КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
 16. ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
 17. ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА
 18. ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 19. ЗАКЛАД ОСВІТИ «МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ» (БІЛОРУСЬ)
 20. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 21. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 22. ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ
 23. ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ (м. ОДЕСА)
 24. ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НААН УКРАЇНИ
 25. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 26. КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА
 27. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 28. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 29. КЛАЙПЕДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЛИТВА)
 30. КУП «МІНСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (БІЛОРУСЬ)
 31. ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 32. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 33. ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 34. МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 35. МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 36. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
 37. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 39. НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БІОРЕСУ́РСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ УКРАЇ́НИ
 40. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 41. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 42. ННЦ «ІНСТИТУТУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» НААН
 43. ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 44. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 45. ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
 46. ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 47. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
 48. РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ
 49. СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 50. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 51. ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 52. УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПАВЛА ТИЧИНИ
 53. УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
 54. УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АЛЕКСАНДРАСА СТУЛЬГІНСКІСА (ЛИТВА)
 55. УНІВЕРСИТЕТ ІМ. МИКОЛАСА РОМЕРИСА (ЛИТВА)
 56. ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 57. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 58. ЧЕРКАСЬКИЙ ННІ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
 59. JAN-U. SANDAL INSTITUTE FINSTADJORDET (NORWAY)
 60. UNIVERSITY OF FOGGIA

 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання