28 листопада 2017 р. в університеті проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» (з міжнародною участю), яка тривала в інтерактивному форматі

 

До організації та участі в конференції долучилися представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН, Інституту сільського господарства Полісся НААН, провідні спеціалісти науково-дослідних установ України, Білорусії, Литви, Азербайджану, Дагестану, вітчизняні і зарубіжні вчені, представники громадських організацій, які представили своє бачення регіонального розвитку.

Метою проведення заходу стала популяризація, наукове обґрунтування, узагальнення досвіду, формування сучасних моделей регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості до зовнішніх чинників, формування засад інклюзивного зростання рівня та підвищення якості життя населення територіальних громад.

Основні питання, що були запропоновані до обговорення: проблеми та стан сільського розвитку України в умовах децентралізації управління; концептуальні основи сільського розвитку в децентралізації управління; інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських територіях; інтелектуальна власність та економічна безпека; теоретичні та методичні засади багатофункціонального сільського господарства; децентралізація владних повноважень; зарубіжний досвід та моделі сільського розвитку; Родові та екологічні поселення – один з напрямів планомірного розвитку сільських територій; інституціоналізація та перспективні моделі управління сільським розвитком.

Серед найяскравіших виступів відмічено здобутки таких учасників конференції з ЖНАЕУ й інших установ і організацій України та інших країн:

Сліпчук І.О., Захаріна О.В. – доповідь на тему «Актуальні питання вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки країни»;

Трофімова Г.В.. Трофімов Б.В., Зелінська А.М. – доповідь на тему «Парцелярне сільське господарство Житомирського Полісся як елемент брендингу сільських територій»;

Гаєвська Л.А. доповідь на тему «Капіталізація у системі розвитку підприємств»;

Бовсунівська Н.М. – доповідь на тему «Родові садиби як інноваційний механізм розвитку сільських територій»;

Кучевський В.В. – доповідь на тему «Особливості фінансового формування бюджетів об'єднаних територіальних громад»;

Сава А.П. – доповідь на тему «Алгоритм проведення оцінки розвитку сільських територій»;

Куренна О.О., Крикуненко А.С., Онищенко О.В. – доповідь на тему «Інноваційно-інвестиційна спрямованість на розвиток олійно-жирової галузі»;

Кухарець В.В. – доповідь на тему «Інноваційно-енергетичні аспекти ведення агробізнесу»;.

Макрак С.В. – доповідь на тему «Методичні підходи до визначення сировинної зони крохмального заводу»;

Махмудов М.К.–  доповідь на тему «Бюджетне фінансування як форма державної підтримки сільського господарства»;

Откаленко О.М. – доповідь на тему «Сільський розвиток в сучасному державному управлінні»;

Оргіш О.Л. – доповідь на тему «Управління інвестиційними проектами»;

Редкошеєв К.О. – доповідь на тему «Розвиток реінжинірингових бізнес-процесів в умовах модернізації економіки України»;

Русак І.М. – доповідь на тему «Основні напрями розвитку сільських територій в Республіці Білорусь»;

Соколова А.О. – доповідь на тему «Проблеми та перспективи зайнятості сільського населення регіону в умовах децентралізації»;

Тютюнник С.В., Тютюнник І.Ю. – доповідь на тему «Проблема нерівномірності розвитку регіонів України в умовах децентралізації»;

Тимошенко М.М. – доповідь на тему «Теоретичні засади багатофункціонального сільського розвитку»;

Федотова Т.А. – доповідь на тему «Управління сільським розвитком в сфері зайнятості населення»;

Чайка Т.О., Яснолоб І.О. – доповідь на тему «Енергетична незалежність села як пріоритетна модель розвитку сільських територій»;

Радіонова Я.В., Яснолоб І.О. – доповідь на тему «Інноваційно-інвестиційні засади розвитку агробізнесу на сільських територіях»;

Пугачова Н.С., Якобчук В. А. – доповідь на тему «Напрями формування моделі місцевого самоврядування в Україні»;

  • студенти ОКР «Магістр» спеціальності «Економіка» спеціалізація «Інтелектуальна власність:

Зінчук І.Ю. – доповідь на тему «Інноваційний розвиток регіонального ринку праці в сучасних умовах»;

Кручак О.В. – доповідь на тему «Іноземні торгові марки в Україні: проблеми інвестування»;

Лопатюк В.В. – «Управління ресурсним потенціалом сільських територій в умовах децентралізації»;

Лях О.Ю. – доповідь на тему «Розвиток трансферних технологій сільськогосподарських підприємств в умовах децентралізації»;

Маслов Н.Р. – доповідь на тему «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств»;

Папірна І.М. – доповідь на тему «Стратегічне управління інноваційним розвитком галузі рослинництва»;

Прут Д.М. – доповідь на тему «Інноваційна діяльність галузі свинарства»;

Фурман К.М. – доповідь на тему «Становлення та розвитку торгової марки як елемент інноваційної діяльності підприємств»;

Сморщок О.В. – доповідь на тему «Родові поселення як інноваційно-інвестиційний підхід розвитку сільських територій»;

Пасічник О.М. – доповідь на тему «Економіко правовий супровід організаційних  інновацій на підприємстві»;

Кучук К.В. – доповідь на тему «Розвиток і впровадження торгової марки на підприємстві»;

Базовська В.В. – доповідь на тему «Розвиток інтелектуального потенціалу в системі використання трудових ресурсів сільських територій»;

– студентів О.С. ОКР «Магістр» спеціальності «Економіка» спеціалізації «Інтелектуальна власність»:

Дерев’янко О. Д. – доповідь на тему «Фахова компетентність як передумова ефективного управління  організації»;

Мединська І.В. – доповідь на тему «Використання моделі «аудит адміністративної діяльності» в системі документообігу організації»;

Кушнірова Л. В. – доповідь на тему «Інноваційні ресурси в системі управління організації» та інші.

Конференція засвідчила активну громадянську позицію учасників, їх небайдуже ставлення до рідного регіону, бажання ініціювати та втілювати зміни, а також брати на себе відповідальність за ситуацію. Конференція триває в on-line режимі. Обговорення питань, винесених на порядок денний триватиме в інтерактивному режимі до 28.12.2017 р. (долучайтеся до співпраці).

Пропозиції учасників з питань децентралізації управління та розвитку територій будуть доведені до відома органів влади та управління на загальнодержавному рівні та місцях.

Позитивна та конструктивна атмосфера заходу дозволила методом мозкового штурму сформувати концептуальні засади стратегії регіонального розвитку та визначити пріоритетні підходи до їх реалізації мешканцями території за механізму публічно-приватного партнерства з державними структурами та органами місцевого самоврядування.

Плотнікова М.Ф.,

інформаційне бюро Ради молодих вчених університету

Корисні посилання