Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 872 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів» від 20 червня 2019 року» університет покращив якість кадрового складу науково-педагогічних працівників. Міністерством затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України про присудження наукового ступеня доктора наук з галузі «Біологічні науки» за спеціальністю 03.00.05 «Ботаніка» завідувачу кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету Котюк Людмилі Анатоліївні.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства від 20.06.2019 р. університет також поповнили 2 професори та 4 доценти. Міністерством затверджено рішення вченої ради ЖНАЕУ про присвоєння вченого звання: професора кафедри вищої та прикладної математики – Журавльову Валерію Пилиповичу; професора кафедри механіки та інженерії агроекосистем – Кухарцю Савелію Миколайовичу; доцента кафедри анатомії і гістології – Колеснік Наталії Леонідівні; доцента кафедри таксації лісу та лісовпорядкування – Сіруку Юрію Вікторовичу; доцента кафедри механіки та інженерії агроекосистем – Цивенковій Наталії Михайлівні; доцента кафедри економіки і підприємництва – Яремовій Марині Іванівні.

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання