16 травня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті вперше на базі кафедри аналізу і статистики імені І. Поповича проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів». Кафедра аналізу і статистики імені І.  Поповича досліджує регіональні проблеми аграрної сфери економіки. Тому метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем регіонального розвитку аграрної сфери економіки.

У роботі конференції взяли участь 42 учасники. Доповіді подали представники всіх кафедр факультету обліку та фінансів ЖНАЕУ, а також науковці з інших регіонів. Тематика доповідей охоплювала такі напрями дискусій: « Аналітичне забезпечення розвитку агробізнесу в умовах євроінтеграції»; «Механізм формування та використання фінансових ресурсів в аграрному секторі економіки»; «Облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю аграрних підприємств»; «Моделювання і прогнозування економічних процесів в аграрній сфері економіки»; «Філософія науки та інноваційного розвитку підприємництва».

За результатами конференції учасників нагороджено сертифікатами.

Корисні посилання