16 травня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті вперше на базі кафедри аналізу і статистики імені І. Поповича проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів». Кафедра аналізу і статистики імені І.  Поповича досліджує регіональні проблеми аграрної сфери економіки. Тому метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем регіонального розвитку аграрної сфери економіки.

У роботі конференції взяли участь 42 учасники. Доповіді подали представники всіх кафедр факультету обліку та фінансів ЖНАЕУ, а також науковці з інших регіонів. Тематика доповідей охоплювала такі напрями дискусій: « Аналітичне забезпечення розвитку агробізнесу в умовах євроінтеграції»; «Механізм формування та використання фінансових ресурсів в аграрному секторі економіки»; «Облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю аграрних підприємств»; «Моделювання і прогнозування економічних процесів в аграрній сфері економіки»; «Філософія науки та інноваційного розвитку підприємництва».

За результатами конференції учасників нагороджено сертифікатами.


 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання