19  лютого 2016 року 12-00  актова зала

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА УЧАСТЮ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР,

КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

    

             ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про стан профорієнтаційної роботи університету. Доповідають: Вербельчук С. П. – відповідальний секретар приймальної комісії; Андрійчук В. Ф. – директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва.
  2. Про освітні програми для підготовки фахівців за спеціальностями в університеті. Доповідають: Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи; декани факультетів.
  3. Про затвердження фінансового звіту ЖНАЕУ за 2015 рік та фінансового плану університету на 2016 рік. Доповідає Хрус С. С. – головний бухгалтер.
  4. Про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр» та ліцензування освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Доповідають: МулярО. Д.декан інженерно-технічного факультету, Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи, голова комісії.
  5. Затвердження звітів про роботу спеціалізованих вчених рад у ЖНАЕУ за 2015 р. Доповідають голови спеціалізованих вчених рад: д.е.н., професор Зіновчук В. В., д.с.-г.н., професор Романчук Л. Д.
  6. Різне.

Житомирський національний агроекологічний університет


Онлайн-опитування “Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища”

Анкета для учителів, адміністрації закладів середньої освіти

Анкета для науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів вищої освіти

Детальніше...


Онлайн-опитування "Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії" 

Детальніше...


Тест з охорони праці 

 


Анкети моніторингового дослідження студентів

Korolov.Kosmos.Zhitomir

Освітній портал ЖНАЕУ


Корисні посилання