19  лютого 2016 року 12-00  актова зала

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА УЧАСТЮ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР,

КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

    

             ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про стан профорієнтаційної роботи університету. Доповідають: Вербельчук С. П. – відповідальний секретар приймальної комісії; Андрійчук В. Ф. – директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва.
  2. Про освітні програми для підготовки фахівців за спеціальностями в університеті. Доповідають: Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи; декани факультетів.
  3. Про затвердження фінансового звіту ЖНАЕУ за 2015 рік та фінансового плану університету на 2016 рік. Доповідає Хрус С. С. – головний бухгалтер.
  4. Про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр» та ліцензування освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Доповідають: МулярО. Д.декан інженерно-технічного факультету, Цаль-Цалко Ю. С. – перший проректор, проректор з навчальної роботи, голова комісії.
  5. Затвердження звітів про роботу спеціалізованих вчених рад у ЖНАЕУ за 2015 р. Доповідають голови спеціалізованих вчених рад: д.е.н., професор Зіновчук В. В., д.с.-г.н., професор Романчук Л. Д.
  6. Різне.

Корисні посилання

Сварог

Баннер Міністерство освіти і науки 
України

Баннер Інформаційно-аналітичного порталу про вищу освіту в Україні та за кордоном

Баннер Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Баннер Міністерство освіти і науки України


EUROSCI Network Zhytomyr National Agroecological University

 

Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства

 

Центр Полісся Органік

 

ЕРК Відродження

 

Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект