У рамках реалізації проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» науково-педагогічні працівники Житомирського національного агроекологічного університету здійснили  робочу поїздку  до Німеччини з метою обміну фаховою інформацією.

Під час  візиту представники ЖНАЕУ  побували в Інституті стійкого розвитку Еберсвальде, Інституті аграрного розвитку в економіках перехідного періоду імені Лейбніца – IAMO, Інституті техніки та економіки (м. Дрезден).

Протягом тижня  також відвідали низку провідних сільськогосподарських підприємств, сертифікованих за органічними стандартами. З німецькими колегами  викладачі  ЖНАЕУ обговорили перспективи наукового співробітництва – залучення науково-педагогічних працівників університету до проекту зі стійкої інтернаціоналізації українських дослідницьких структур у контексті глобалізації української харчової промисловості.

Нагадаємо, що  проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» сприяє розвитку органічного сільського господарства в Україні через покращення підготовки й підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств.

Зокрема, завдяки цьому надаються фахові знання і створюються необхідні структури, які протягом тривалого часу будуть забезпечувати якість органічних продуктів.  Разом з тим, розглядаються як технічні аспекти сільськогосподарського виробництва, так і тема сертифікації.

Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення кваліфікації необхідно також покращувати методи навчання й консультування. Тісна співпраця між партнерами проекту, сільськогосподарськими підприємствами, а також навчальними закладами, сприятиме практично-орієнтованій передачі знань. Практичне спрямування й можливість безпосереднього застосування змісту навчання знаходяться в центрі уваги як на заняттях з підвищення кваліфікації викладачів, так і на тренінгах і консультаціях для підприємств.

До слова,  25 травня у Житомирському національному агроекологічному університеті було проведено вже VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Органічне виробництво і продовольча безпека». Крім цього, ЖНАЕУрозпочав активну фазу реалізації міжнародного науково-дослідного проекту з вирощування органічного сорго, на базі ЖНАЕУ функціонує  Поліський центр органічного виробництва «Полісся Органік», проводиться   ярмарок органічної продукції, розроблено та впроваджено у навчальний процес курс «Органічне виробництво». Все це є  свідченням комплексної роботи навчального закладу у напрямку розвитку органічного виробництва на теренах регіону та країни загалом із залученням закордонного досвіду та кращих напрацювань вітчизняних та іноземних науковців і практиків.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання