Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 було затверджено рішення вченої ради університету про присвоєння вченого звання професора кафедри анатомії і гістології доктору ветеринарних наук Гуральській Світлані Василівні. Світлана Василівна більше 15 років здійснює свою науково-педагогічну діяльність на факультеті ветеринарної медицини. Її наукова робота спрямована на дослідження впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища на організм тварин. Крім того вона є співвиконавцем науково-дослідних робіт (НДР) на теми: «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології»; «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика». Вона здійснює підготовку здобувача наукового ступеня доктора філософії Буднік Т.С. Опонувала 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук та 2 – на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук (у тому числі 1 в Білорусії).

 

Наразі Гуральська С. В. має 148 публікацій. Після захисту докторської дисертації нею опубліковано 40 праць (з них у співавторстві: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 1 довідник, 1 словник, 12 фахових статей у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях.

Вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки України також було затверджено рішення про присвоєння вченого звання доцента кафедри таксації лісу та лісовпорядкування кандидату сільськогосподарських наук Маркову Федору Федоровичу. Стаж його науково-педагогічної роботи на факультеті лісового господарства становить більше 6 років. Він є співвиконавцем НДР на тему «Формування стійких лісових і паркових насаджень в умовах еколого-кліматичних змін Полісся України». Брав участь: у робочій групі Житомирської міської ради по розробці наукових засад реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Ю. Гагаріна у м. Житомир; у створенні Концепції еколого-рекреаційного комплексу «Відродження» на території ботанічного університету. Марков Ф.Ф. вільно володіє болгарською мовою, рецензував рукописи статей у міжнародному журналі «Forestry Ideas» Лісотехнічного університету, м. Софія, Болгарія. Нині має 40 публікацій, з них 34 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць у фахових виданнях.

Приємним здобутком для кафедри правознавства є присвоєння вченого звання доцента кандидату юридичних наук Чернишу Роману Федоровичу. Стаж його науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти складає більше 7 років. Він є співвиконавцем НДР на тему: «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі».

З 2015 року Черниш Р.Ф. на системній основі викладає курс авторських лекцій на базі Житомирського обласного центру підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій при Житомирській ОДА на тему: «Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь», «Особиста безпека в мережі Інтернет», «Фейки та способи протидії» тощо. 

Роман Федорович має 87 публікацій, з них 81 наукова та 6 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації ним опубліковано 72 праці (з них у співавторстві 3 навчальних посібники, 17 фахових статей у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях). 

Вітаємо наших колег з присвоєнням вчених звань.

Гуральська Світлана ВасилівнаМарков Федір ФедоровичЧерниш Роман Федорович

Корисні посилання