Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 було затверджено рішення вченої ради університету про присвоєння вченого звання професора кафедри анатомії і гістології доктору ветеринарних наук Гуральській Світлані Василівні. Світлана Василівна більше 15 років здійснює свою науково-педагогічну діяльність на факультеті ветеринарної медицини. Її наукова робота спрямована на дослідження впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища на організм тварин. Крім того вона є співвиконавцем науково-дослідних робіт (НДР) на теми: «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології»; «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика». Вона здійснює підготовку здобувача наукового ступеня доктора філософії Буднік Т.С. Опонувала 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук та 2 – на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук (у тому числі 1 в Білорусії).

 

Наразі Гуральська С. В. має 148 публікацій. Після захисту докторської дисертації нею опубліковано 40 праць (з них у співавторстві: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 1 довідник, 1 словник, 12 фахових статей у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях.

Вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки України також було затверджено рішення про присвоєння вченого звання доцента кафедри таксації лісу та лісовпорядкування кандидату сільськогосподарських наук Маркову Федору Федоровичу. Стаж його науково-педагогічної роботи на факультеті лісового господарства становить більше 6 років. Він є співвиконавцем НДР на тему «Формування стійких лісових і паркових насаджень в умовах еколого-кліматичних змін Полісся України». Брав участь: у робочій групі Житомирської міської ради по розробці наукових засад реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Ю. Гагаріна у м. Житомир; у створенні Концепції еколого-рекреаційного комплексу «Відродження» на території ботанічного університету. Марков Ф.Ф. вільно володіє болгарською мовою, рецензував рукописи статей у міжнародному журналі «Forestry Ideas» Лісотехнічного університету, м. Софія, Болгарія. Нині має 40 публікацій, з них 34 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць у фахових виданнях.

Приємним здобутком для кафедри правознавства є присвоєння вченого звання доцента кандидату юридичних наук Чернишу Роману Федоровичу. Стаж його науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти складає більше 7 років. Він є співвиконавцем НДР на тему: «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі».

З 2015 року Черниш Р.Ф. на системній основі викладає курс авторських лекцій на базі Житомирського обласного центру підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій при Житомирській ОДА на тему: «Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь», «Особиста безпека в мережі Інтернет», «Фейки та способи протидії» тощо. 

Роман Федорович має 87 публікацій, з них 81 наукова та 6 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації ним опубліковано 72 праці (з них у співавторстві 3 навчальних посібники, 17 фахових статей у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях). 

Вітаємо наших колег з присвоєнням вчених звань.

Гуральська Світлана ВасилівнаМарков Федір ФедоровичЧерниш Роман Федорович


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання