Зважаючи на суттєві виклики у сфері забезпечення стабільної епізоотичної, ветеринарно-санітарної ситуації, захисту споживачів, а також контролю якості продуктів харчування, непересічного значення нині набуває кадрове забезпечення об’єктів ветеринарного нагляду, що потребують залучення лікарів ветеринарної медицини відповідного рівня професійної підготовки у сфері лабораторної діагностики.

З метою забезпечення інклюзивності у підготовці фахівців відповідного профілю Житомирський національний агроекологічний університет у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) протягом з 1 липня 2017 року до 15 грудня 2018 року  брав участь у реалізації Проекту технічної допомоги ФАО і Європейського банку реконструкції та розвитку «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: II етап».

Головними завданнями зазначеного міжнародного проекту стали підвищення ефективності агропродовольчих систем шляхом розвитку місцевого потенціалу у виявленні та контролі  АЧС в Україні; забезпечення обізнаності місцевого населення щодо епізоотичної ситуації, методів виявлення захворювання, інструментів його контролю та ерадикації; а також трансфер сучасних діагностичних технологій.   

Пріоритетну увагу у процесі підготовки та реалізації партнерського проекту приділено забезпеченню безпосередньої участі 15 студентів факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ (3-6 курс) у професійних активностях, що дало змогу на засадах дуальності освіти зреалізувати сучасну модель професійного самовизначення майбутніх фахівців.

Програмою проекту передбачено комплекс заходів методичного та практичного спрямування, що відображали компетентнісно-кваліфікаційний підхід до підготовки фахівців служби ветеринарно-санітарного контролю, зокрема, навчальні тренінги, лабораторні та польові дослідження, діагностичні процедури, науково-дослідницькі роботи. 

Так, у рамках проекту студенти робочих навчальних груп взяли участь у навчальному тренінгу ФАО з проблематики порядку та правил відбору зразків біоматеріалу тваринницької продукції та користування системою взаємного інформування на онлайн-платформі проекту “Ветеринарний простір” та вивчали на базі ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» процедури діагностики африканської чуми свиней методом ПЛР у реальному часі.

Відпрацюванню практичних навичок здійснення забору зразків біоматеріалу для подальшої діагностики в рамках проекту приділено особливу увагу. За сприяння Житомирської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів лікарями-експертами лабораторій проводилося навчання студентів з техніки відбору та подальшого пакування, маркування, кодування та оформлення зразка біоматеріалу.

Відповідно до наказу Держпроспоживслужби № 395 від 15.05.2018 р. «Про організацію та проведення навчання студентів щодо дослідження зразків продукції на африканську чуму свиней в рамках проекту ЄБРР-ФАО», учасники проекту від ЖНАЕУ під керівництвом представників регіональної лабораторії відбирали зразки біоматеріалу тваринницької продукції для дослідження на африканську чуму свиней на агропродовольчих ринках Житомирської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Волинської та Івано-Франківської областей. Відповідно до технічного завдання проекту відібрано 956 зразків біоматеріалу, запаковано та промарковано студентами, внесено до системи взаємного інформування та передано на зберігання до Житомирської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Крім того, куратори із студентами робочих навчальних груп взяли участь згідно з графіком у проведенні дослідження щодо діагностики на африканську чуму свиней, відібраних в ході проекту зразків біоматеріалу методом ПЛР у реальному часі на обладнанні, що передано проектом підтримки у користування Житомирській регіональній державній лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За безпосередньої участі студентів факультету ветеринарної медицини досліджено 924 зразка біоматеріалів, відібраних в рамках проекту, на виявлення ДНК вірусу АЧС методом ПЛР в реальному часі та результати надіслані до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ.

В результаті просвітницької програми проекту його учасники, студенти-ветеринари, отримали сучасні наукові знання щодо перебігу біологічних процесів при африканській чумі свиней, розробки і використання засобів та методів діагностики хвороби, принципів біобезпеки утримання свинопоголів’я, стандартизації і сертифікації продукції сільськогосподарського виробництва. Окрему увагу приділено формуванню навичок як індивідуальної, так і командної роботи в клініках та науково-навчальних лабораторіях, креативного розв’язання ситуацій проблемного характеру, антикризового менеджменту, розвитку комунікативних здібностей та поширення концепції «eco-friendly mind» з-поміж учасників продуктових ланцюгів у тваринництві.

Отриманий студентами ветеринарного факультету за час проекту досвід роботи лікаря ветеринарної медицини у діагностичних ветцентрах та лабораторіях ветеринарної медицини дав змогу продемонструвати рівень підготовки майбутніх спеціалістів, володіння загальними та професійними компетенціями, актуальні сучасним вимогам ринку праці soft and hard skills. Окремим позитивним результатом проекту за підсумками реалізації його профорієнтаційної складової очевидно є зростання фахової значущості майбутніх ветсанекспертів і, як наслідок, працевлаштування 6 студентів ЖНАЕУ до Житомирської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Залучення майбутніх фахівців-ветеринарів та санветекспертів до участі у проекті надало суттєвого імпульсу також і студентській науково-дослідницькій та пошуковій роботі, що створює підґрунтя для їх професійного розвитку у стратегічній перспективі. Під час активної фази проекту підготовлено та представлено до публічного захисту результати наукових досліджень у вигляді 5 випускних магістерських робіт й продовжено роботу за 7 магістерськими проектами з теми проекту. Наукові конференції використовувалися студентами ветеринарного факультету як дискусійні платформи для презентації наукових підсумків роботи проекту технічної підтримки, як результат – участь у 5 навчальних семінарах, 3 наукових конференціях, де представлено 11 доповідей за проблематикою проекту технічної підтримки. Зважаючи на актуальність проблеми профілактики та діагностики африканської чуми свиней, а також для поглиблення вивчення теми «Африканська чума свиней» імплементовано зміни до навчальної програми та проведення виробничої практики ветеринарів-магістрів.

Наукові, дослідницькі, методичні та профорієнтаційні підсумки участі Житомирського національного агроекологічного університету у реалізації Проекту технічної підтримки ФАО і ЄБРР «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: II етап» переконливо свідчать про високу результативність та перспективність інтеграції формальної та неформальної моделей освіти щодо задоволення нагальної потреби у високофахових спеціалістах закладів ветеринарної медицини та лабораторної діагностики. Учасники проекту технічної підтримки, керівництво ЖНАЕУ, а також профільні фахівці висловлюють щиру подяку організаторам, експертам та модераторам проекту за можливість долучитися до сучасного професійного контенту, високий методичний рівень проведення заходів, зацікавленість у спілкуванні з колегами та науковою спільнотою, споживацькою аудиторією й висловлюють щире сподівання на продовження професійного співробітництва міжнародного ґатунку.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання