У Житомирському національному агроекологічному університеті   протягом трьох років  займалися впровадженням проєкту Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС», основна мета якого – отримання, засвоєння і розповсюдження знань та інформації  серед студентів й викладачів щодо еволюційних засад, сучасного стану і перспектив розвитку Спільної аграрної політики ЄС.

Проєктну діяльність здійснювали викладачі факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ – професор Тетяна Зінчук (керівник проєкту), доцент Лариса Левківська (академічний координатор проекту), доцент Олександр Ковальчук, доцент Наталія Куцмус, доцент Василь Шукалович. Гарантом проєкту виступав ректор університету  Олег Скидан.

 Відповідно до умов проєкту у навчальний процес було впроваджено низку нових навчальних курсів, а саме:

 • ЄС: від витоків до стратегії «Європа 2020»;

 • САП ЄС: досвід і сучасна модель;

 • Політика сільського розвитку ЄС;

 • Агробізнес Європейського Союзу;

 • Екологічне сільське господарство ЄС та стандарти якості і безпеки харчових продуктів.

Основною цільовою аудиторією були як студенти, так і аспіранти й докторанти університету  з різних спеціальностей.  Зокрема, більше сотні слухачів засвоїли даний модуль та отримали відповідні сертифікати. Перевагою освітнього модулю став процес впровадження у навчальні плани  ЖНАЕУ  однойменних дисциплін, що схвалено і підтримано керівництвом університету.

 Результатом реалізація проєкту стали також підготовка і видання наукових публікацій, статей, колективних монографій, методичних рекомендацій та їх розповсюдження серед навчальних закладів України, усіх зацікавлених читачів, громадянського суспільства. Учасниками проєкту організовано та проведено круглий стіл  «Досвід спільної аграрної політики Європейського союзу для України», Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейські уроки аграрної політики для України» (травень 2019 р.) із залученням провідних фахівців у галузі сільського господарства, керівників агропідприємств, представників об’єднаних територіальних громад, науковців, студентів, науковців провідних вітчизняних наукових установ. 

Монографія «Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи» за редакцією керівника проєкту та основних авторів – учасників проєкту є надзвичайно популярною та затребуваною в Україні.

Очікувані результати впровадження проєкту:

 • забезпечення фахової підготовки у сфері організації та ведення сучасного аграрного бізнесу на інноваційних засадах аграрної політики ЄС;

 • розширення теоретично-методологічних компетенцій з питань формування і розвитку європейської аграрної політики;

 • оволодіння інструментами аграрної політики та механізмом їх практичної реалізації;

 • моніторинг пріоритетів та перспектив реформування Спільної аграрної політики ЄС до 2030 року;

 • розповсюдження інформації щодо основних засад політики сільського розвитку як найважливішої складової САП ЄС серед сільського населення та ОТГ;

 • сприяння екологізації сільського господарства на стандартах та нормах Спільної агарної політики ЄС.

Зазначений  проєкт одночасно синтезував інші науково-навчальні напрями діяльності  університету.  Так, у лютому 2019 року  в ЖНАЕУ  відкрили перший Інформаційний центр ЄС в  області, метою якого є поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам у навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів у дебатах з питань євроінтеграції, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та країнами-членами ЄС.

Команда проєкту «Аграрна політика ЄС» стала ініціатором створення інформаційного центру на базі ЖНАЕУ.  Відкриття центру відбулося за участю Посла Європейського Союзу в Україні, Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Й.В. Хюґо Мінґареллі.

Деталі реалізації проєкту відображені на сайті http://euagpol.znau.edu.ua/ua/

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

 

Корисні посилання