21 травня на базі Поліського національного університету пройшла VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека», мета якої – ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва.

Свої доповіді представили: кандидат економічних наук, голова правління Федерації органічного руху України МИЛОВАНОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ; доктор соціальних наук, лектор ЧЕРНЯУСКЕНЕ НЯНДРЕ, доктор соціальних наук, профессор БАЛЕЖЕНТІС АЛЬВІДАС, Університет Миколаса Ромеріса, «Інститут лідерства та стратегічного управління» (Вільнюс, Литва), доктор економічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування; доктор економічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування СКРИПЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ; габілітований професор, доктор соціальних наук, Клайпедський університет (Клайпеда, Литва)  РАМАНАУСКАС ЮЛІУС; доктор соціальних наук, лектор ДЕМЕНТЬЄВА ЄЛЕНА, доктор соціальних наук, професор, Клайпедський унів.ерситет (Клайпеда, Литва) – СТАШИС РІМАНТАС; старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін, Барановичский державний університет (Барановичі, Республіка Білорусь) – ЗУЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ; магістр соціальних наук, Директор ЗАТ «Сєсніта» – ЛЄНКАУСКАЙТЕ ЕДИТА, доктор соціальних наук, професор, Університет Миколаса Ромеріса, «Інститут лідерства та стратегічного управління» (Вільнюс, Литва) – БАЛЕЖЕНТІС АЛЬВІДАС; кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Поліський національний університет – ЖУРАВЕЛЬ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; доктор, професор, Директор Європейського інституту регіональної політики (Вільнюс, Литва) – РАДЗЯВІЧЮС ГЕДІМІНАС; доктор соціальних наук, професор, Директор Науково-дослідного інституту розвитку бізнесу та сільського розвитку, Академія сільського господарства Университету Вітаутаса Магнуса (Каунас, Литва) – ЖУКОВСКІС ЯН; , Клайпедський університет (Клайпеда, Литва) – КЛІМАС ЭДМУНДАС; аспірант, Поліський національний університет – РУДІК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ;  доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія – ПИСАРЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ.

Ідея органічного виробництва поступово запроваджується в багатьох регіонах України і набула масштабного поширення на Поліссі. Все більше людей починають звертати увагу не лише на ціну, а і на якісні показники продуктів харчування. Споживачі готові платити більше за безпечну продукцію, адже традиційне ведення сільського господарства передбачає використання значної кількості хімічних препаратів, що негативно впливають на довкілля та здоров’я людини.

Важливість та актуальність процесу органічного виробництва, виготовлення екологічних продуктів та дієвий маркетинг продукції обговорили учасники науково-практичної конференції в агроуніверситеті. 

Учасників зібрання привітали: ректор Поліського національного університету Олег Скидан, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Поліського національного університету Людмила Романчук, голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Тетяна Іщенко, національний довгостроковий експерт проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» Олександр Каліберда.

Науковці Поліського національного університету ведуть систематичні дослідження і розробляють практичні рекомендації та проєкти нормативно-правових актів з питань продовольчої безпеки держави, використовуючи при цьому сучасні інструменти і технології: космічний моніторинг Землі, геоінформаційні системи і технології, безпілотні літальні апарати, робототехніку. – зазначив ректор Поліського національного університету Олег Скидан.

Голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов наголосив, що «Органічне сільське господарство – це спосіб виробництва, який передбачає гармонійний зв’язок людей та їхнього середовища функціонування, зрівноважує найкращі сільськогосподарські практики з довкіллям. Воно має комплекс переваг, які спроможні вивести параметри розвитку сільських територій на якісно вищий рівень соціальноекономічної та екологічної ефективності.»

Велике значення для сприяння подальшому розвиткові цього сектора мають поряд з ефективним контролем також постійно діючи освітні установи, а також центри підвищення кваліфікації. В цьому приватних та державних виробників українського органічного сільського господарства підтримує Німецько-український проект співробітництва. – до присутніх звернувся національний довгостроковий експерт проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» Олександр Каліберда.

Нагадаємо, що Поліський національний університет є партнером Німецько-Українського проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства», метою якого є сприяння розвитки органічного сільського господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств. На базі університету успішно функціонує Поліський центр органічного виробництва, який займається питаннями стимулювання розвитку органічного виробництва в Поліському регіоні, сприяння на цій основі реалізації завдань щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій, відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища, забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією та зміцнення експортного потенціалу регіону, поліпшення його іміджу як виробника та експортера органічної продукції.

Все це є черговим свідченням комплексної та систематичної роботи закладу у напрямі розвитку органічного виробництва на теренах регіону та країни загалом із залученням закордонного досвіду та кращих напрацювань вітчизняних й іноземних науковців та практиків.


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання