Одержувач: ЖНАЕУ

Код: 00493681

Рахунок: 31251277100272 ДКСУ у м.Києві

МФО: 820172

Призначення платежу: плата за навчання
(вказати ПІБ, курс, факультет, форму навчання (стаціонар чи заочно))

Житомирський національний агроекологічний університет

Корисні посилання