На базі Житомирського національного агроекологічного університету відбулася I регіональна науково-пізнавальна конференція «Хімічні аспекти екології» за участю викладачів і студентів кафедр хімії ЖНАЕУ та «Лабораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства».

 


 Організатор заходу – факультет екології і права Житомирського національного агроекологічногоу університету.

Із вступним словом виступив декан факультету екології і права Данкевич Є. М., який звернув увагу присутніх на те, що за результатами спільної роботи кафедри хімії ЖНАЕУ та кафедри «Лабораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» проведено І регіональну науково-пізнавальну конференцію викладачів і студентів.


Завідувач кафедри хімії Дорохов В.І. проінформував, що згідно з вимогами освітніх стандартів та відповідно до програм навчальних дисциплін хімічного спрямування студенти здійснювали дослідження за темами:

  • комплексонометричне визначення вмістукатіонів Са2+ і Мg2+ у воді і ґрунтовій витяжці;
  • визначення рН об’єктів довкілля; фотометричне визначення йонів металів у стічних водах;
  • очищення води від йонів Феруму (ІІІ) хімічним методом та методом адсорбції; визначення рН та окисно-відновного потенціалу ґрунтів;
  • потенціометричне визначення нітратів у ґрунті, воді та рослинницькій продукції; вивчення корозійних та електрохімічних процесів;
  • визначення вмісту лактози в молоці; визначення вмісту амінокислот в яєчному білку; визначення активності каталази в картоплі,  молоці та м’язах худоби;
  • визначення вмісту гемоглобіну в крові; визначення вмісту вітаміну А в риб’ячому жирі та інше. 


Оргкомітет конференції: Романчук Л. Д. – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку ЖНАЕУ, д.с.-г.н., професор; Свиридюк В. З. – проректор з наукової роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», д.мед.наук, професор; Данкевич Є. М. – декан факультету екології і права ЖНАЕУ, д.е.н., професор; Дорохов В. І. – в.о. завідувача кафедри хімії ЖНАЕУ, к.х.н., доцент; Заблоцька О. С. – завідувач кафедри «Лабораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», професор кафедри хімії ЖНАЕУ, д.пед.наук, професор; Матковська С. І. – заступник декана з наукової роботи факультету екологі ї права ЖНАЕУ, к.с-г.н., доцент; Кураченко Н. М. – доцент кафедри хімії ЖНАЕУ, к.х.н., доцент; Горбунова Н. О. – старший викладач кафедри хімії ЖНАЕУ, к.х.н.; Опанащук Н. М. – асистент кафедри хімії ЖНАЕУ (секретар).


Після завершення конференції «Хімічні аспекти екології» у ЖНАЕУ були визначені переможці, які отримали грамоти.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання