Відповідно до сучасних вимог щодо підготовки майбутніх фахівців, звертається велика увага на кваліфікаційний рівень знань та вмінь спеціалістів. Тому в Житомирському агротехнічному коледжі започатковано традицію знайомити студентів з матеріально-технічною базою факультету інженерії та енергетики Житомирського національного агроекологічного університету. З початком навчально-ознайомлювальної практики, яку проводить викладач спеціальних дисциплін ЖАТК Дурас Марія Володимирівна, студенти другого курсу відділення «Електрифікації та інформаційних систем» відвідують лабораторії факультету інженерії та енергетики.

Екскурсії проводять фахівці факультету Ковалик Олександр Миколайович та Горкуша Андрій Михайлович.

Ковалик Олександр Миколайович розповідає студентам про застосування та роботу технологічного обладнання.

Також протягом екскурсії студенти відвідують електромонтажний полігон, на якому розміщені: районна трансформаторна підстанція РП 35/10 кВ, комплектна трансформаторна підстанція КТП 10/0,4 кВ повітряні лінії 10 і 0,4 кВ з самонесучими ізольованими проводами (СІП) та лабораторія спеціальних енергетичних дисциплін, які є базою навчання студентів кафедри «Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології».

Екскурсії проводить інженер кафедри, викладач – Прядко Володимир Анатолійович.

Ознайомлюючись з достатньо розвиненою базою, студенти ЖАТК вступають до університету здобувати ступені бакалавра та магістра на денну та заочну форми навчання.

Продовжуючи навчання за обраною спеціальністю, студенти університету, які отримали у коледжі міцні базові знання, беруть участь у наукових конференціях, всеукраїнських фахових змаганнях та олімпіадах, займаючи призові місця.

Так, наприклад, цього року в навчально-науковому Інституті енергетики і комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка відбувся Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Електромонтажник–2016», спонсором якого виступила відома електротехнічна компанія ІЕК. Випускники коледжу Зименко Владислав Миколайович, Сич Олександр Сергійович (на той момент вже студенти ЖНАЕУ) зайняли друге призове місце серед вищих навчальних закладів України з теоретичної і практичної підготовки.

Студенти Зименко Владислав Миколайович і Сич Олександр Сергійович працюють над вирішенням завдань теоретичної та практичної частин конкурсу  і з керівником команди Прядком Володимиром Анатолійовичем  представляють конкурсній комісії виконану роботу практичної частини конкурсу.

Також у Львові на Всеукраїнській Олімпіаді спецдисциплін студенти університету зайняли третє місце, що показує належну підготовку кваліфікованих кадрів на базі університету. Всі студенти нагороджені цінними подарунками, грамотами, подяками, свідоцтвами.

За якісну підготовку студентів команд ЖНАЕУ до Всеукраїнських фахових змагань керівник команд Прядко Володимир Анатолійович нагороджений оргкомітетами змагань листами подяки.

Таким чином, ознайомлюючи студентів з їх майбутньою професією, перспективами, проводиться активна профорієнтаційна робота серед студентів коледжу,  що сприяє їх подальшому навчанню за обраною спеціальністю на бакалавраті та магістратурі на денній та заочній формах навчання в Житомирському національному агроекологічному університеті на кафедрі «Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології».

 

Корисні посилання