У Поліському національному університеті 10 червня відбулася щорічна Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Яке майбутнє у сільськогосподарських кооперативів? (Кооперативні читання: 2021 рік)». Учасники заходу знайомилися з результатами наукових досліджень та обмінювалися думками щодо розв’язання актуальних проблем розвитку сільськогосподарської кооперації як одного із ключових векторів аграрної політики в Україні. 

Завдяки можливостям платформи ZOOM до роботи конференції долучилися провідні фахівці з Литви, Польщі та різних регіонів України.

Поглибленою була дискусія, яка торкнулася таких  питань: капіталізації кооперативних структур України та ЄС, посилення їх екологічної місії; ідентифікації місця кооперативів у моделі розвитку інклюзивної сільської економіки; становлення публічного управління кооперативними об’єднаннями; імплементації механізмів кооперативного маркетингу в агробізнес; упровадження концепції соціально орієнтованої «зеленої економіки» як незамінної компоненти сільського розвитку; трансформації кооперативного формату співпраці товаровиробників за умов пандемії COVID-19 та інші. 

 У процесі обговорення увагу зосереджено на необхідності визнання сільськогосподарської кооперації як економічно доцільної та соціально виправданої форми залучення вітчизняних товаровиробників, передусім, представників малого і середнього бізнесу, до цивілізованих ринкових відносин, можливість ефективно вести свої господарства та бути рівноправними учасниками конкурентних ринків. 

Розвиток кооперативів підтримується ООН, Міжнародною Організацією Праці, Міжнародним Кооперативним Альянсом, іншими авторитетними міжнародними структурами. Розвиток сільськогосподарських кооперативів повною мірою відповідає євроінтеграційним намірам нашої держави та входженню вітчизняного агробізнесу до світогосподарського простору. 

За підсумками роботи науково-професійної спільноти схвалено Резолюцію, основні положення якої відображають імперативи розвитку вітчизняного кооперативного руху. Резолюція буде надіслана до Верховної Ради, Уряду України, провідних наукових та освітніх закладів.

Пресслужба Поліського національного університету

Корисні посилання