ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

оголошує прийом до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук на 2018-2020 навчальний рік за державним замовленням з відривом від виробництва з таких спеціальностей:

 

051 – економіка;

073 – менеджмент.

Форми і строки підготовки в докторантурі:

Денна (очна) форма – 2 роки.

При вступі до докторантури подаються документи:

 1. Заяву на ім’я ректора Університету;
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 3. Автобіографію;
 4. Три кольорові фотокартки 3×4;
 5. Засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 6. Засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений за місцем роботи;
 8. Розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 9. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 10. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 11. Копію картки фізичної особи – платника податків.
 12.  Папку паперову на зав`язках.

Оригінали паспорту та диплому кандидата наук претендент пред’являють особисто.

Прийом до докторантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені Житомирським національним агроекологічним університетом:

 • подання заяв та інших документів для участі у конкурсі для вступу до докторантури починається з 09 квітня  по 30 квітня  2018 року;
 • конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подаються до відділу аспірантури та докторантури ЖНАЕУ

(Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кабінет 208).

Корисні посилання