Житомирський національний агроекологічний університет

оголошує прийом до аспірантури на 2016–2017 навчальний рік за державним замовленням та контрактом із відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 – Екологія

133 – Галузеве машинобудування

201 – Агрономія

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

211 – Ветеринарна медицина

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

1) заяву вступника на ім’я ректора, погоджена передбачуваним науковим керівником;

2) особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою та автобіографією;

3) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою

з аналогічним змістом);

4) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;

5) військовий квиток або посвідчення про виписку – для військовозобов’язаних;

4) копію паспорта та ідентифікаційного коду;

5) резюме та 4 фотокартки (3 х 4)

7) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;

8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

9) папку паперову на зав`язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4;

10) паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто (для перегляду).

Вступні іспити: спеціальна дисципліна (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іноземна мова (за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню В 2).

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно у терміни, встановлені ЖНАЕУ:

  • подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 6 липня по 24 липня 2016 року;
  • вступні іспити до аспірантури проводяться з 25 липня по 30 липня;
  • конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подавати до служби наукових досліджень та інноваційного розвитку ЖНАЕУ (адреса: 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кабінет 217а).

Завідувач служби наукових досліджень та інноваційного розвитку ЖНАЕУ – Мельник Наталія Вікторівна

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 22–04–57

або на офіційному сайті університету http://www.znau.edu.ua/

Корисні посилання