На базі Житомирської філії ДУ "Держгрунтоохорона" 24 листопада 2015 року проведено практичне виїзне навчання студентів 5 курсу агрономічного та 3 курсу екологічного факультетів. Навчання проводилось по дисципліні "Інформаційно-консультативне забезпечення агропромислового комплексу". Тема заняття: "Ефективність використання добрив та виготовлення проектно-технологічної документації для ведення аграрного сектора економіки в ринкових умовах господарювання".

Проводив практичне навчання д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Данкевич Євген Михайлович. У проведенні навчання приймали участь доценти кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Бордюг Наталія Сергіївна та Смаглій Віктор Олександрович, методист навчального центру ЖНАЕУ Кальметьєва Валентина Іванівна, директор Житомирської філії ДУ “Держгрунтохорона” Паламарчук Роман Павлович та провідні спеціалісти філії державної установи.

Під час навчання зверталась увага студентів на методику відбору ґрунтових зразків на вміст гумусу, макро- і мікроелементів, реакції ґрунтового розчину, визначення важких металів та проведення радіологічного контролю.

Ознайомлено студентів із сучасними приладами по визначенню якісних показників ґрунту, добрив, пестицидів, хімічних меліорантів, продуктів харчування, питної води.

Вивчено технологічні процеси та нормативно-правові акти щодо виготовлення агрохімічних паспортів, проектів землеустрою, проектно-кошторисної документації для проведення хімічної меліорації ґрунтів, рекомендацій з раціонального та економічно-доцільного внесення добрив, застосування їх у сівозміні під кожну культуру під запланований урожай.

Проведене практичне заняття в Житомирській філії ДУ "Держгрунтоохорона" дасть можливість студентам агрономічного та екологічного факультетів краще засвоїти теоретичні знання і використати їх у своїй майбутній професії.

Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування
фото Сергій Глабчук

Корисні посилання