Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі наступні документи:

 

  1. Оригінал та копію паспорта;
  2. Оригінал та копію документа про освіту.

До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії (ауд. 303) та які подали заяву щодо проходження атестації (зразок заяви у Дод.1).

Вартість послуги складає 320 грн. Оплату здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Житомирський національний агроекологічний університет

Код: 00493681

Розрахунковий рахунок: 31251277100272

ДКСУ у м. Києві, МФО 820172

Призначення платежу: атестація щодо володіння державною мовою

Платник: ___________

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ

ПРО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви у Дод. 2) та надання копії одного із таких документів:

 1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі.


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання